Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Hanet SmartList

Menu trái Desktop View
Hanet SmartList
Giá : 7.200.000

Liên Hệ Để Có Giá Rẻ Nhất

Sản Phẩm Đang Khuyến Mãi
Mô tả sản phẩm

MY TNH B?NG TABLET HANET SMARTLIST CH?NG VA ??P CH?NG N??C


My tnh b?ng Hanet Smartlist dng cho karaoke chuyn nghi?p, l my tnh b?ng ???c thi?t k? ring cho phng karaoke chuyn nghi?p v?i ph?n v? ch?ng va ??p c?c k? h?m h?, v kh? n?ng khng n??c c?c t?t c?a Tablet HANET SmartList gip cho h? th?ng yn tm t lo b? tr?c tr?c nh? cc dng my tnh b?ng th??ng.

 


??C ?I?M N?I B?T TAB HANET SMARTLIST

    My tnh b?ng thi?t k? chuyn d?ng cho ht karaoke

    Thi?t k? g?n gng, d? dng di chuy?n khi s? d?ng

    Pin c?a my ho?t ??ng lin t?c trong 24 gi? sau m?i l?n s?c ??y

    Thi?t k? b?n ch?c, kh? n?ng ch?ng n??c, ch?ng v? c?c t?t


CHI TI?T TNH N?NG


Ki?u dng nh? g?n, d? dng di chuy?n khi ?ang s? d?ng my tnh b?ng SmartList

My tnh b?ng ???c thi?t k? ki?u dng kh nh? g?n khng c?ng k?nh, gip d? dng cho vi?c di chuy?n v ch?n bi. My tnh b?ng Hanet Smart List 2016 c ?? nh?y c?m ?ng cao, b?n ch? c?n l??t nh? ??u ngn tay c?a mnh l c th? thao tc m?t cch d? dng ?? ?i?u khi?n theo cch mnh mong mu?n.

My tnh b?ng Hanet Smartlist mn hnh c?m ?ng thao tc nhanh chng, d? dng

 

Thi?t k? b?n ch?c, kh? n?ng ch?ng n??c t?t my tnh b?ng Hanet

Do thn my ???c bao b?c b?ng v? silicon c ?? dy cao, r?t kn ?o nn kh? n?ng ch?ng th?m n??c c?ng t?t h?n r?t nhi?u l?n. Table Hanet SmartList ???c trang b? knh c??ng l?c cao c?p, t?t h?n r?t nhi?u so v?i tablet ??i c? nn kh? n?ng ch?ng va ??p, b?, n?t t?t h?n tr??c. B?n hon ton c th? yn tm v?i tnh n?ng ny c?a my tnh b?ng Hanet SmartList m cc my tnh b?ng khc khng th? c ???c.

My tnh b?ng Hanet Smartlist 2016 kh? n?ng ch?ng n??c c?c t?t


L?a ch?n bi ht nhanh chng

Nh? kh? n?ng phn tch thi quen, s? thch c?a ng??i dng, Hanet Smart List t? ??a ra nh?ng ?? xu?t bi ht ph h?p. ?i khi b?n khng nh? tn bi ht, hay tn ca s?, v?i tnh n?ng ny cho php b?n d? dng ch?n l?a nh?ng bi ht t? c?a mnh ? lu khng ht. My tnh b?ng Hanet Smartlist 2016 ch?a hng nghn ca s? n?i ti?ng v?i hng ch?c nghn bi ht ??u thu nh? trong chi?c tay b?n.

My tnh b?ng Hanet Smartlist  l?a ch?n bi ht yu thch nhanh chng

 

T?c ?? ??ng b? d? li?u nhanh chng c?a dng My tnh b?ng HANET SmartList

Khng nh?ng th?, Tablet Hanet SmartList ???c trang b? card Wifi v?i chu?n 802.11ac m?i nh?t.

Cho t?c ?? truy?n v ??ng b? d? li?u nhanh h?n, kh? n?ng k?t n?i xa h?n nn c th? di chuy?n kh?p phng, hay bn ngoi v?n s? d?ng ???c. ?y ???c coi l ?i?m ?? b?n xo h?t m?i nghi ng? v? dng Smart List

 

Th?i gian s? d?ng lu di

M?t c?i ti?n cho my tnh b?ng Hanet Smartlist 2016 l th?i h?n dng pin lu h?n, c th? s? d?ng ??n 24h v th?i gian s?c nhanh h?n tr??c so v?i Tablet Smartlist ??i c?.

My tnh b?ng Hanet Smartlist 2016 th?i gian s? d?ng lu h?n trong 1 l?n s?c ??y


L do mua Tablet HANET SmartList

    My tnh b?ng Hanet Smartlist  thi?t k? hi?n ??i, c?m ?ng nhanh nh?y dng cho karaoke chuyn nghi?p

    Thi?t k? b?n ch?c, ch?ng n??c, ch?ng va ??p t?t, s? d?ng b?n b?

    Th?i gian s? d?ng pin lu h?n, cho php l?a ch?n bi ht nhanh chng


    B? x? l: Quad-Core (chp li t?)
    B? nh?: 1GB RAM & 8GB ROM
    H? ?i?u hnh: Android 5.1 Lollipop
    Mn hnh: 10.1 inches (Cng ngh? IPS)
    K?t n?i: Wi-Fi 802.11b/g/n & BT4.0
    Pin: 12.000mAh (Ch?y video lin t?c 24h)
    Ch?ng shock v ch?ng th?m n??cVề Đầu Trang