Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Dn m thanh 5.1 -7.1 xem phim - nghe nh?c Denon Yamaha Jamo Klipsch B$W JBL Onkyo...

Menu trái Desktop View
Trang 1
Dn 5.1 Onkyo HT S3800

Dn 5.1 Onkyo HT S3800 cung c?p s?c m?nh ?? xem phim, nghe nh?c v?i h? th?ng loa 5 loa v? tinh + 1  loa sub  g?n gng ( bao g?m c? cp n?i ). B?n s? c hnh ?nh ch?t l??ng 4K/60Hz, HDR, HDCP 2.2, Dolby TrueHD, DTS HD-Master Audio, c c? ch?c n?ng FM/AM v cng ngh? Bluetooth d? truy?n h?u h?t t?t c? cc d? li?u audio ?a d?ng. Nh?ng ? khng ph?i t?t c?, v?i h?n 70 n?m kinh nghi?m s?n xu?t thi?t b? ch?t l??ng cao, t?t c? cc linh ki?n ??u ??m b?o tiu chu?n kh?c khe v ?p ?ng yu c?u ch?t l??ng cao c?a th? tr??ng ??u ???c ??a vo trong thi?t b? HT-S3800

Dn 5.1 - Amply Denon AVR x250BT , Loa Denon SYS 2020

Amply Denon AVR x250BT , Loa Denon SYS 2020 t?o nn dn xem phim hay gi r?


HM DJ22 : Amply Denon AVR x550BT - Loa Jamo S526 - Sub Jamo J10

Amply Denon AVR x550BT - Loa Jamo S526 - Sub Jamo J10 t?o thnh  dn xem phim , nghe nh?c hay c?a Denon - Jamo , gi t?t nh?ng r?t hay  . Thch h?p ?? phng khch , ngo?i hnh ki?u dng ??p sang tr?ng , m thanh hay


HM DJ00 : Amply Denon AVR x550BT - Loa Jamo s426 - Sub Jamo s210

Amply Denon AVR x550BT - Loa Jamo s426hcs - Sub Jamo s210 - ?y l 1 b? dn xem phim - nghe nh?c hay trong t?m gi , thch h?p s? d?ng cho phng gi?i tr gia ?nh v?a v nh? , loa jamo s426 thu?c dng studio nn cho ch?t m kh t?t , ampli denon 550 ngoi ch?c n?ng xem phim , nghe nh?c , cn h? tr? c?ng usb pht nh?c v nh?n bluetooth .


HM KEF03 : Amply Denon 2500h , Loa Kef Q750 , Kef Q650c , Kef Q50a , sub Kef 10

 Amply Denon 2500h ,  Loa Kef Q750 , Kef Q650c , Kef Q50a , sub Kef 10 t?o nn B? dn hay v ??ng c?p


HM KEF07 : Amply Denon 3500h , Loa Kef Q950 , Kef Q650c , Kef Q50a , Kef Q150 , sub Kef 12

Amply Denon 3500h ,  Loa Kef Q950 , Kef Q650c , Kef Q50a , Kef Q150 , sub Kef 12 . B? dn 7.1 cao c?p ph?i ghp amply Denon AVR X3500h v tr?n b? loa KEF cao c?p nh?t hi?n nay .Thch h?p phng gi?i tr cao c?p , Vip .Th? hi?n ??ng c?p hay , ??p vip


Trang 1
Về Đầu Trang