Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Ampli Denon AVR x2500H

Menu trái Desktop View
Ampli Denon AVR x2500H
Giá cũ : 19.000.000
Giá : 15.800.000
Mô tả sản phẩm
Amply Denon AVR X2500H

M?t th? h? Amply Receiver m?i ra ??i v?i nhi?u tnh n?ng ???c b? sung, c?i ti?n m?ch nghe nh?c hay h?n, k?t n?i wifi pht nh?c airplay2, HEOS, DLNA v nh?ng tnh n?ng cho phng phim. AVR-X2500H h? tr? Dolby Atmos, DTS: X v DTS Virtual: X, c?ng v?i cc cng ngh? video m?i nh?t nh? Dolby Vision , HDR, HLG v 4K upscaling video. Ampli c 8 ng vo HDMI v 2 ng ra v?i HDCP 2.2 trn t?t c? cc c?ng HDMI. Stream Spotify, Pandora, Tidal v nhi?u h?n n?a v?i cng ngh? khng dy ?a phng HEOS, ch?i nh?c trong nhi?u phng v ki?m sot t?t c? b?ng gi?ng ni c?a b?n thng qua kh? n?ng t??ng thch c?a Amazon Alexa.

Gi?i thi?u v? Amply Denon AVR-X2500HNh?ng hi?u ?ng m thanh m ph?ng nh? th?t ngoi cu?c s?ng v?i kh? r?ng ti t?o hi?u ?ng t? bn trn ng??i nghe.  AVR-X2500H gi? ?y c kh? n?ng gi?i m DTS:X ?? th??ng th?c m thanh 3 chi?u hon h?o. S?n sng ?p ?ng nh?ng cng ngh? m?i sau ny, AVR-X2500H c?ng c tnh n?ng t??ng thch v?i h? th?ng x? l hnh ?nh nh? ?p ?ng 4K Ultra HD full rate v t??ng thch 3D. Ampli AVR-X2500H ???c trang b? k? thu?t HDCP 2.2, nh?m ?p ?ng cc n?i dung phim 4K Ultra HD ? ???c b?o v?. K?t n?i khng dy bao g?m c? Wi-Fi v Bluetooth, v?i ?ng-ten kp gip ??m b?o truy?n v nh?n tn hi?u m?nh m?. Cc b?n nh?c yu thch c?a b?n thng qua AirPlay, Spotify Connect ho?c ? ??a l?u tr? s? ???c th??ng th?c d? dng v ki?m sot thng qua cc ?ng d?ng (App) Remote Denon AVR 2016 cho iOS v c? Android

 
Ampli 7.2 knh m?nh m? v?i cc tnh n?ng m?i nh?t cho phng phim

V?i m?ch cng su?t tch bi?t dng cao, Amply Denon AVR-X2500H c cng su?t 125W (6Ohm) m?i knh, ??ng ??u trn 7 knh ring bi?t. Denon AVR-X2500H c ??c ?i?m ??nh d?ng Dolby Atmos, DTS:X and DTS Virtual:X, thm vo ? v?i s? h? tr? HDCP 2.2 v b? x? l hnh ?nh 4K upscaling cho cc ngu?n t? HDMI.


 AVR-X2500H gi? ?y c kh? n?ng gi?i m DTS:X ?? th??ng th?c m thanh 3 chi?u hon h?o. S?n sng ?p ?ng nh?ng cng ngh? m?i sau ny, AVR-X2500H c?ng c tnh n?ng t??ng thch v?i h? th?ng x? l hnh ?nh nh? ?p ?ng 4K Ultra HD full rate v t??ng thch 3D


Dolby AtmostTrong nhi?u n?m qua, nh?ng soundtrack trong phim ch? d?a vo c?u hnh c? b?n. Gi? ?y, k? thu?t m thanh surround Dolby Atmos ? pht tri?n thm nh?ng hi?u ?ng ch?a t?ng c tr??c ?y trn n?n t?ng c?, ?em ??n cho cc nh thi?t k? m thanh kh? n?ng thm vo cc m thanh b?t k? v? tr no trong khng gian 3 chi?u. V gi? b?n c th? th??ng th?c nh?ng k? thu?t ?o?t nhi?u gi?i th??ng ny v?i AVR-X2500H b?ng h? th?ng loa 5.1 v thm 2 loa trn ??u cho Dolby Atmos. Cng v?i b? gi?i m Dolby Atmos v Dolby Surround Upmixing, AVR-X2500H c?ng t??ng thch v?i cc ??nh d?ng Dolby TrueHD lossless cc k? thu?t Dolby Digital khc.


DTS:XH? th?ng m thanh surround ?a chi?u m?i nh?t c?a DTS l DTS:X c ??c tnh m ha m thanh d?a vo ??i t??ng s? v?t, cho php cc nh thi?t k? m thanh ??c cc thnh ph?n t?o m vo b?t c? ?u trong khng gian m thanh 3 chi?u v b? sung loa ph?n trn ??u ?? chng ta tr?i nghi?m m thanh vm c?c k? ?n t??ng


HEOS - Tnh n?ng tuy?t v?i ?? stream v chia s? nh?c ?a phng

V?i tnh n?ng HEOS vi?c nghe nh?c c?a b?n d? dng h?n bao gi? h?t. B?n t?i app HEOS mi?n ph v? ?i?n tho?i, t? app ny b?n c th? truy xu?t vo cc trang m?ng nghe nh?c, truy xu?t vo ?i?n tho?i c app HEOS ?? l?y nh?c t? ?i?n tho?i ? stream v? Ampli AVR-X200H, trong khi ng??i dng ?i?n tho?i v?n nghe nh?c v?i bi ht khc m?t cch bnh th??ngDenon AVR-X2500H ?ng d?ng nh?ng k? thu?t m?i nh?t v? HDMI cho b?n s? tr?i nghi?m r?p ht gia ?nh t?t nh?t. Ampli c 6 ng vo HDMI v 1 ng ra HDMI - h? tr? HDCP 2.2 cho php b?n th??ng th?c n?i dung ???c b?o v? b?n quy?n khng b? ng?n c?m. Xem phim v ch??ng trnh v?i video 4K Ultra HD 60Hz, 4:4:4 Pure Color sub-sampling, Dolby Vision, High Dynamic Range (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) v video 21: 9, 3D v BT. 2020 h? tr? mu s?c ??c bi?t, r rng v t??ng ph?n m?t cch v??t tr?i.

Denon AVR-X2500H h? tr? ??nh d?ng video HDR High Dynamic Range. N th?m ch cn s?n sng cho Dolby Vision v HLG (Hybrid Log Gamma). Dolby Vision bi?n ??i tr?i nghi?m v? nhn v?i ?? sng, ?? t??ng ph?n v mu s?c ?ng kinh ng?c. HLG cung c?p cng ngh? HDR qua n?i dung pht sng.

?i?u khi?n b?ng app


Thng qua App Denon 2016AVR, b?n c?ng ?i?u khi?n Ampli AVR-X2500H t? cc thi?t b? c?m tay ny. App Denon Remote c th? ci ???c trn iOS v Android, cho c? Kindle Fire. ?ng d?ng ny c?ng cho php truy c?p nhanh vo menu ?? setup Ampli, ??u blueray v c? manual. Bn trong app b?n c th? chuy?n nhanh qua dng app HEOS ?? s? d?ng tnh n?ng c? app ny.High Resolution Audio m thanh ?? phn gi?i cao


Khm ph ?? trung th?c kh tin c?a cc track nh?c ?? phn gi?i cao v?i AVR-X2500H, kh? n?ng gi?i m cc file nh?c ln ??n 24-bit/192-kHz lossless (FLAC and WAV; ALAC/Apple Lossless to 24-bit/96kHz), c?ng nh? DSD 2.8MHz (the audiophile format of SACD) v  cc track 5.6MHz. Pht chng qua th? nh? USB c?m tr?c ti?p t? m?t tr??c ho?c t? ngu?n trn m?ng. AVR-X2500H c?ng ch?i cc file PM3 v WMA

M?ch cng su?t tch b?ch 7 knh m?nh m? v?i ch? ?? ti?t ki?m ?i?n


V?i m?ch cng su?t tch bi?t dng cao, AVR-X2500H c cng su?t 125W (6Ohm) m?i knh, ??ng ??u trn 7 knh ring bi?t. Ch? ?? Eco c kh? n?ng gi?m thi?u cng su?t tiu th? t?ng. Tnh n?ng m?i v?i ??ng h? hi?n th? Eco, gip b?n th?y hi?u qu? tiu th? ?i?n n?ng th?p c?a Ampli. Ch? ?? Auto Eco t? ??ng chuy?n ??i gi?a tnh tr?ng bnh th??ng v Eco mode, tu? thu?c vo m?c volume dng v cng su?t Ampli ???c ??nh m?c ???c tr? khng c?a loa ?? hi?u ch?nh xu?ng 4 ohm cho ph h?p v?i cng su?t ?nh.


Built-in Bluetooth & Wi-Fi;Music Streaming; AirPlay

V?i Buetoothi AVR-X2500H nh?n cc bi nh?c yu thch tr?c ti?p t? thi?t b? nghe nh?c c?m tay c?a b?n nh? smartphone, iPad, iPhone

???c trang b? b? b?t sng WiFi, b?n c?ng k?t n?i Ampli vo h? th?ng internet nh b?n b?ng khng dy ?? c th? tr?c ti?p nghe nh?c ho?c tin t?c t? 18,000 tr?m pht sng trn internet v khai thc cc bi nh?c trn Spotify. V?i Airplay b?n c?ng truy?n pht cc b?n nh?c yu thch ??n Ampli t? cc thi?t b? IOS, g?m iPod, iPad, iPhone. DLNA 1.5 cho php b?n pht cc file nh?c t? PC, Mac, cc thi?t b? dng android. Thng qua App Denon, b?n c?ng ?i?u khi?n Ampli AVR-X2500H t? cc thi?t b? c?m tay ny. App Denon Remote c th? ci ???c trn iOS v Android, cho c? Kindle Fire.

V?i Airplay b?n c?ng truy?n pht cc b?n nh?c yu thch ??n Ampli t? cc thi?t b? IOS, g?m iPod, iPad, iPhone. DLNA 1.5 cho php b?n pht cc file nh?c t? PC, Mac, cc thi?t b? dng android. Thng qua App Denon, b?n c?ng ?i?u khi?n Ampli i AVR-X2500H t? cc thi?t b? c?m tay ny. App Denon Remote c th? ci ???c trn iOS v Android, cho c? Kindle Fire.

THNG S? K? THU?T Denon AVR X2500H

Cng su?t : 125W x 7(6ohm, 1kHz,THD 0.7%,)/ 95W  x 7(8ohm, 20Hz-20kHz,THD:0.08%)

Dolby Atmos (5.1.2) v DTS:X

H? tr? DSD (2.8/5.6MHz), FLAC, ALAC v WAV

HDMI 2.0 v?i 4K Ultra HD 60Hz, HDCP 2.2 support

2 zone cho 2 ngu?n pht khc nhau

Chuy?n ??i t?t ca? ca?c ngu?n hnh vo va? up scale ln 4K (3840x 2160 pixels) cho ra ng HDMI

H? tr? Denon 2016 AVR Remote ?? c th? ?i?u khi?n ampli t? iPod/iPhone ho?c smartphone ch?y ph?n m?m Android. C th? cn ch?nh, ci ??t Ampli t? App nh? m?t remote control th?c s?.

AirPlay, Bluetooth, Internet Radio, k?t n?i Spotify , Tidal, Deezer, Network Audio Streaming

K? thu?t setup phng phim: Audyssey MultEQ XT v?i 8 ch? ng?i nghe l t??ng.

??nh d?ng:

Dolby TrueHD, dts-HD Master Audio, DTS-UHD, DTS:X, DTS Virtual: X (update), Dolby Pro Logic IIz, Audyssey

DSD (2.8/5.6MHz), FLAC, ALAC, AIFF qua ng USB

K?t n?i:

Networking: HEOS ,AirPlay, Internet Radio, Spotify Connect, DSD & AIFF streaming v DLNA 1.5

Ng vo : HDMI x 8 ( 1 tr??c, 7 sau), Opt x 2, Composite x 2, RCA Audio x 4, USB x 1

Ng ra:  HDMI x 2

C?m v pht USB m?t tr??c

Kch th??c: 167 x 434 x 339 mm

Tr?ng l??ng: 9.4KgVề Đầu Trang