Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Dn 5.1 Onkyo HT S3800

Menu trái Desktop View
Dn 5.1 Onkyo HT S3800
Giá cũ : 12.500.000
Giá : 11.500.000
Mô tả sản phẩm
Dn 5.1 Onkyo HT S3800


ph h?p phng nh? 14m2 - 16m2
m Thanh L?n Cho Mn ?nh Nh?

B?n ? mua m?t chi?c tivi mn hnh ph?ng v?a nh?ng m thanh c?a chi?c tivi ? b? c?t gi?m. V m? dy l?n x?n t? nh?ng thi?t b? c?m tay cho ??n cc my ch?i ??a ch?y kh?p n?i. B? Onkyo HTIB ny l cu tr? l?i cho b?n. T?t c? m?i thi?t b? s? k?t n?i vo HUB HDMI c?a My v tn hi?u truy?n ln tivi ch? b?ng m?t s?i HDMI. HT-S3800 cung c?p s?c m?nh ?? xem phim, nghe nh?c v?i h? th?ng loa 5 loa v? tinh + 1  loa sub  g?n gng ( bao g?m c? cp n?i ). B?n s? c hnh ?nh ch?t l??ng 4K/60Hz, HDR, HDCP 2.2, Dolby TrueHD, DTS HD-Master Audio, c c? ch?c n?ng FM/AM v cng ngh? Bluetooth d? truy?n h?u h?t t?t c? cc d? li?u audio ?a d?ng. Nh?ng ? khng ph?i t?t c?, v?i h?n 70 n?m kinh nghi?m s?n xu?t thi?t b? ch?t l??ng cao, t?t c? cc linh ki?n ??u ??m b?o tiu chu?n kh?c khe v ?p ?ng yu c?u ch?t l??ng cao c?a th? tr??ng ??u ???c ??a vo trong thi?t b? HT-S3800Th??ng th?c cc SoundTracks ch?t l??ng HD


Receiver HTR-395 c th? gi?i m Dolby TrueHD v DTS HD-Master Audio. 2 ??nh d?ng m thanh trong ??a Bluray ph? bi?n r?ng ri nh?t mang ch?t l??ng m thanh gi?ng trong r?p ht. B?n c th? nghe ???c chnh xc nh?ng g b?n nghe th?y ???c.

Chu?n HDMI m?i nh?t ( 4 in / 1 out )


4 c?ng HDMI h? tr? HDCP 2.2 v High Dynamic Range ( HDR ) cho chu?n 4K/60Hz ph h?p v?i nh?ng thi?t b? tivi ???c trang b? chu?n ny. ?? ?? k?t n?i cc thi?t b? gi?i tr c?a b?n. Tn hi?u t? DVD Player v VCR ???c chuy?n ??i v ???c g?i ?i trn cng m?t s?i HDMI. Siu g?n , siu ??n gi?n.

S?c m?nh th?c s? t? nh?ng amply ??c l?p


???c lm chnh hng, cc kh?i amply analog ???c lm ??c l?p ( khng dng chip IC ) ?? ti t?o l?i ngu?n tn hi?u chnh xc ??u vo v gi?m thi?u t?i ?a ?? nhi?u trong boar m?ch. K?t qu? cho ra m thanh chi ti?t v chnh xc nh? tn hi?u m thanh ??u vo m khng m?t d? li?u. ?y l n?n t?ng xy d?ng cc b? khuy?ch ??i m thanh c?a onkyo

K?t n?i Bluetooth ?? th??ng th?c m nh?c 


Truy?n tn hi?u nh?c khng dy t? b?t k? thi?t b? t??ng thch no nh? smartphone, tablet, laptop...ch? ??n gi?n nh?n m?t nt pha tr??c m?t my, k?t n?i 2 thi?t b? v th??ng th?c. B?n cn c th? dng USB ch?a cc file MP3 ?? ch?i chng t? c?ng USB h? tr? pha m?t tr??c my.

H??ng d?n k?t n?i d? dng t? pha m?t sau my


K?t n?i loa v cc thi?t b? ngo?i vi ???c h??ng d?n r rng b?ng cc nhn ???c in s?n t?i nh?ng n?i c?n thi?t pha sau my. Th?m ch cn ???c phn bi?t b?ng cc mu s?c ?? b?n khng b? nh?m l?n v gip b?n b?t ??u m?t cch d? dng khi l?p rp.

H? th?ng v?ng ch?c v loa nh? g?n


Onkyo HT-S3800 ???c ?ng gi v?i 5 loa v? tinh v 1 loa sub ?? cho nhu c?u th??ng th?c v?a ph?i. 2 loa tr??c  tri ph?i, 1 loa center, 2 loa surround ch?a cc linh ki?n loa ton di c kh? n?ng ti t?o l?i ???c di r?ng tn hi?u m thanh, ti t?o l?i ???c m hnh chnh xc trong khi ? subwoofer t?ng c??ng m tr?m mang l?i c?m gic m?nh m?.


Về Đầu Trang