Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Menu trái Desktop View
Acnos SK 9018 Plus UltraHD 4K - ??u Karaoke Online Youtube
Giá : Hết Hàng
Mô tả sản phẩm
. ACNOS SK9018 PLUS
. ??u Karaoke UltraHD 4K

- Gi ??u + HDD 4TB ? full nh?c :  9.600.000

. Dng s?n ph?m karaoke ??nh cao dnh cho phng ht chuyn nghi?p, k?t h?p CHIP SAM2634 trn h? ?i?u hnh Android ?a?p ??ng m?i yu c?u kh?t khe nh?t v? m thanh va? hi?nh a?nh. My h? tr? ?? phn gi?i chu?n UltraHD 4K cho hnh ?nh r?c r?, sinh ??ng. Kho nh?c kh?ng l?: nh?c Midi v?i ch?t m tinh t? v nh?c online khng gi?i h?n t? internet, tm v ht ngay t?t c? bi ht c trn Youtube, l?u bi ht Youtube vo gi? hng cc bi ? ch?n. T? ??ng c?p nh?t ba?i ha?t m??i nhanh chng qua m?ng internet ho?c chp ngang qua USB. S?? du?ng chu?n ne?n H265, ti?t ki?m dung l??ng HDD. T? Pht video karaoke khng dy ra 15 thi?t b? di ??ng cng lc.
+ ??U KARAOKE ANDROID CHUYN NGHI?P V?I CNG NGH? ??NG C?P

1.Kho nha?c tr??c tuy?n kh?ng l? khng gi??i ha?n, ti?m va? ha?t ngay mo?i ca khu?c online co? trn Youtube2. Kho nh?c Midi v?i SAM2634 chuyn d?ng, ti t?o m thanh tinh t?, s?ng ??ng, m?nh m?.


3.Ch??c n?ng ?a ma?n hi?nh, pha?t video karaoke ra thi?t bi? di ??ng, ngay c? bi KTV video clip4. Ta?i nha?c online ngay khi ma?y ?ang pha?t karaoke, theo do?i qua? tri?nh ta?i nha?c trn giao di?n tivi ho??c app Karaoke Connect


5.C?p nh?t ba?i ha?t m??i va?o ??u ma?y d? da?ng v nhanh chng qua m?ng internet ho?c chp ngang vo USB


6. Xo ba?i ha?t b?t ky? trong ngu?n d? li?u trn ??u my, th?c hi?n trn app Karaoke Connect


7.Tu? ch?n k?t n?i v?i ? c?ng dung l??ng t?i ?a ln ??n 6TB, t?o khng gian l?u tr? bi ht kh?ng l?


8.Thi?t b? ??t ng?t m?t ?i?n, kh??i ??ng la?i v?n l?u danh sa?ch ba?i ?a? cho?n


9.Chu?n ne?n H265 giu?p s?? h??u kho ba?i ha?t l??n v?i ch?t l???ng m thanh va? hi?nh a?nh cao nh?t10.Phu? ki?n t??ng tc karaoke ??c ?a?o: l??c xc x?c, t??ng hoa
+ Thng s? k? thu?t :

    Mu s?c :                                               ?en, kim lo?i
    ?i?n p s? d?ng :                                 220 VAC 60/50Hz ( auto-volt )
    B? x? l :                                               Quad core cortex A53, 2.0Ghz, 64bit
    GPU :                                                      Penta-core Mali-450MP GPU @ 750Mhz
    B? nh? :                                                 2GB RAM, 8GB ROM
    ? c?ng :                                                 HDD t?i ?a 6TB
    H? ?i?u hnh Android 6.0
    Ng ra :                                                   HDMI ( 2.0a 4K ) / Video Composite  Stereo Audio L/R/Wi-Fi/ Lan
    Chipset m thanh Karaoke :                 SAM2634
    Ng vo :                                                C?ng USB 2.0 ( high-speed host ) / Khay g?n ??a c?ng HDD/ Ng ch?m ?i?m chuyn nghi?p
    Kch th??c thng carton ( RxCxS ) :   480x145x300mm
    Cn n?ng :                                              4.5 kg
    Ph? ki?n tiu chu?n km theo my :   Cp AV, Cp HDMI, ?ngten Wi-Fi, Phi?u b?o hnh, Sch h??ng d?n s? d?ng, Remote Karaoke, C?p pin AAA .


. Audio Hong Mai :  bn l? & cung c?p s? s?n ph?m m thanh SONCA MEDIA 

.. Audio Hong Mai :  t? v?n , thi?t k? , l?p ??t dn m thanh nghe nh?c , xem phim , karaoke gia ?nh v kinh doanh ...

... Audio Hong Mai cam k?t ch? bn s?n ph?m chnh hng & th?c hi?n trch nhi?m h?u mi chu ?o .
Về Đầu Trang