Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Menu trái Desktop View
Mô tả sản phẩm
Power Behringer Nu6000 DSPCng su?t :
    T?i 2 knh loa 4 Ohm : 3100W
    T?i 1 knh loa 4 Ohm : 1600W
    Cn n?ng: 5.5Kg


???c hnh thnh v thi?t k? b?i t?p ?on BEHRINGER c?a ??c.

?ng d?ng cng ngh? class D trong vi?c t?o nn chi?c amply cng su?t c t? tr?ng cao, k?t h?p v?i cng ngh? lm mt m?i cho php kh? n?ng g?n nh? khng tch t? nhi?t lm cho thi?t b? tr? nn ?ng tin c?y ? m?c tuy?t ??i.

Hi?u qu? v??t tr?i v?i ch? ?? chuy?n ngu?n ?i?n cho ra m thanh s?ch khng b? nhi?u, ngu?n ?i?n ?n ??nh t nhi?u lm cho cng su?t tiu th? tr? nn th?p h?n. D?n ??n kh? n?ng ti?t ki?m n?ng l??ng ?i?n h?n.

Thnh ph?n c?u t?o ch?t l??ng cao v lo?i tr? t?t c? cc chi ti?t thi?t k? ph?c t?p nh?m t?ng tu?i th? cho thi?t b?.

M?ch b?o v? loa hi?u qu? , t? ng?t ??u ra c?a loa khi cng su?t v??t qu gi?i h?n.

Tch h?p b? ph?n t?n (crossover stereo) hai knh cho ra 2 t?n bass v treble, ho?c ch? ?? ton di.

Nm xoay ?i?u ch?nh c nh sng t?ng kh? n?ng tinh ch?nh v?i ?? chnh xc cao.

C 4 ?n tn hi?u v ?n LED gi?i h?n ?? gim st hi?u n?ng.

C?ng k?t n?i XLR v c?ng  6.35mm ( " TRS ) t??ng thch v?i m?i ngu?n m thanh ??u vo.

??u k?t n?i dy loa d?ng nm xo?n ?c cho php g?n ch?t dy loa lm t?ng ?? an ton v tin c?y khi ch?i m thanh.

Ngu?n DC, t?n nhi?t v m?ch b?o v? khi qu t?i nhi?t trn m?i knh ??c l?p cho php loa khng d?ng khi ?ang ch?i m thanh.

Thng gi t? sau ra tr??c ng?n ng?a s? tch t? nhi?t lm cho h? th?ng ho?t ??ng b?n b?.Về Đầu Trang