Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Loa BMB CSV 450 SE

Menu trái Desktop View
Loa BMB CSV 450 SE
Giá : 19.950.000

Liên Hệ Để Giá Tốt

Đang Khuyến Mãi 15% -> 30%

Mô tả sản phẩm
Loa BMB CSV 450 SE

Loa BMB CSV 450 SE l model trung bnh v? kch c? ( bass 25 cm ) trong seri CSV  ( Seri CSV l seri cao c?p nh?t c?a hng BMB  )Hng chnh hng , tem phi?u b?o hng nh pp BMB

Thi?t k?
Thi?t k? n?i b?t nh?t m b?n d? dng nh?n ra trn BMB CSV SERIES chnh l h? th?ng horn loa ??c ?o k?t h?p thng loa cong m?m ? m?t tr??c. C? 2 ??c ?i?m ny khng hon ton ng?u nhin, m ???c BMB Japan nghin c?u m?t cch k? l??ng v khoa h?c tr??c khi p d?ng.

Thng loa thi?t k? cong gip m? r?ng m thanhThng th??ng, thng loa ?ng vai tr v cng quan tr?ng trong vi?c ti t?o m. V?i BMB SERIES CSV, thng loa ???c ch? t?o t?i Nh?t B?n, trong ? nguyn li?u ??u vo ???c ch?n l?c k? l??ng d?a trn nh?ng tiu chu?n kh?t khe c?a m?t loa karaoke Nh?t.

Thng loa BMB SERIES CSV ???c nghin c?u v ch? tc theo cng ngh? ??c th c?a Karaoke Nh?t B?n. Ch?t li?u ???c ch?n l?c k? tr??c khi ??a vo nh my, c tc d?ng c?ng h??ng v ti t?o l?i m thanh trung th?c. BMB Japan c r?t nhi?u ??i tc cung c?p linh ki?n ngay ? qu nh. Cc ??i tc ny khng ch? cung c?p thng loa, c? loa, mng loa. cho BMB Japan, m h? cn h? tr? r?t nhi?u th??ng hi?u m thanh l?n khc.

?i?m n?i b?t c?a thng loa SERIES CSV chnh l m?t tr??c ???c thi?t k? cong m?m. ?i?u ny gip cho m thanh khi ht tr? nn r?ng h?n, v cho php sng m c th? l?p ??y phng ht m?t cch d? dng.

Do ???c s?n xu?t ngay t?i Nh?t B?n, ?? ch?c ch?n v v?ng chi c?a thng loa s? thuy?t ph?c ngay c? nh?ng ng??i kh tnh nh?t. Trong qu trnh khm ph th? gi?i bn trong c?a thng loa, m?i chi ti?t ??u ???c ch?m sc k? l??ng khi?n mnh hon ton yn tm.


Ngoi ra, trong thng loa c?a BMB SERIES CSV, mnh cn th?y nh s?n xu?t b? sung thm m?t s? mi?ng bng th?y tinh, v?i nhi?m v? tri?t tiu cc sng m khng mong mu?n.


C? loa

Loa c?a dng BMB SERIES CSV ???c trang b? 3 c? loa, bao g?m 1 woofer v 2 tweeter.

Gi?ng nh? thng loa, cc linh ki?n ?? ch? t?o nn c? loa c?a BMB SERIES CSV ???c lm hon ton t?i Nh?t B?n v thnh ph?n nam chm ph? gip gia t?ng v gi? c??ng ?? m?nh c?a l?c Bass trong th?i gian di c?a b?n nh?c.

?i?m ?ng ch nh?t c?a c? loa chnh l mng loa gi?y. BMB Nh?t B?n c cc ??i tc l?n chuyn ch? t?o c? loa t?i qu nh, ch?t li?u b?t gi?y c?a h? ???c l?a ch?n r?t k? l??ng tr??c khi ??a vo my p v t?o khun.

??c tnh c?a mng gi?y l c?ng, nh?ng nh? v c tnh ?n h?i cao. Do ?, mnh ? r?t hy v?ng vo m thanh dy, m?m v ng?t t? driver c?a loa.

D?u ?n v? s? t? m? v khoa h?c c?a ng??i Nh?t ???c in ??m trong thi?t k?. M?c d cng l m?t dng s?n ph?m v ch?t li?uHorn loa ( h?ng loa ) gip ??nh h??ng m t?t h?nHorn loa chnh l ?i?m khc bi?t c? b?n ?? chng ta phn bi?t SERIES CSV v cc dng loa khc c?a BMB. Thi?t k? horn loa c?a SERIES CSV ???c chia thnh 4 thng qua 3 vch ng?n, v m? r?ng ra pha tr??c.


m thanh

L dng loa karaoke cao c?p nh?t hi?n nay c?a BMB Nh?t B?n, do ? khng l? khi m thanh c?a BMB SERIES CSV r?t ?n t??ng. m thanh c?a n khng m?nh m? nh? BMB SERIES CSD hay n?nh ti?ng nh? BMB SERIES CSX, m m?m m?i, thanh thot v?i khng gian m r?ng.

m bass t? woofer v?i mng loa b?ng gi?y r?t ch?c ch?n v trn tr?a. T?t nhin, gi?i h?n v? m?t thng s? k? thu?t khi?n m tr?m t? BMB SERIES CSV khng th? lm phng ht c?a b?n rung ln b?n b?t. B l?i, bass c?a n r?t chnh xc trong t?n s? ?p ?ng v khng lm ng??i nghe c?m th?y m?t m?i.

???c thi?t k? b?i chnh nh sng l?p BMB Japan, BMB SERIES CSV h??ng t?i nh?ng ng??i th?c s? yu thch karaoke. m thanh m n pht ra mang tnh cch m?m m?i v ng?t ngo c?a ph? n? Vi?t Nam c? ?i?n, ch? khng h? n?ng n?u hay d? di nh? nh?ng c gi m?i l?n. Do ? b?n ph?i ch?c ch?n r?ng mnh c m?t t kinh nghi?m v? ca ht ?? lm ch? m?i th?.

Nh? vo tnh cch d?u hi?n, BMB SERIES CSV r?t ph h?p cho cc dng nh?c tr? tnh, nh? nhng hay nh?c vng. K?t c?u c?a c? loa v thng loa lm cho ng??i ht nh? m trn tr?a v d? th? h?n vo bi ht h?n.

Mid c?a BMB SERIES CSV kh dy v m?m, m?t ph?n l nh? vo mng loa gi?y ???c ch? t?o k? l??ng t?i Nh?t B?n, m?t ph?n l nh? k? thu?t ch? tc v thi?t k? thng loa ??ng c?p. Trong khi ?, tweeter v?i s? k?t h?p gi?a mng gi?y v cone b?ng l?a khi?n m cao linh ho?t, nh?ng v?n gi? ???c ?? ng?t c?a ti?ng.

M?t ?i?m ?ng l?u l theo m?t s? ng??i ch?i loa karaoke BMB Nh?t th loa sau m?t th?i gian s? d?ng ti?ng bass v mid s? m?m m?i v ch?c ch?n h?n. R?t nhi?u ng??i sau khi ch?n th??ng hi?u ny ? khng h? ngh? t?i chuy?n ??i loa khi m ch?t l??ng c?a chng khng h? b? suy gi?m.

Thng s? k? thu?t
- System: 3-Way, 3 Speaker
- Woofer Unit: 25cm Paper Cone Type x 1 Unit
- Squawker Unit: 8cm Paper Cone Type x 1 Unit
- Tweeter Unit: 8cm Paper Cone Type x 1 Unit
- Max Input Power: 500W
- Rating Input Power: 250W
- Dimensions(mm):558 (W) x 292(H) x 297 (D)
- Weight: 11.5 kg per pce
- Impedance: 8 Ohms

Về Đầu Trang