Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Qu?n l ngu?n 8 c?ng Pro

Menu trái Desktop View
Mô tả sản phẩm

Qu?n l ngu?n 8 c?ng Pro

Model cao c?p

8 c?ng ph sau , 1 c?ng usb tr??c
Cc c?ng c cng t?c ring , c th? t?t r?i t?ng c?ng
Mn hnh hi?n th? hi?u ?i?n th?
2 cng t?c
Nh?ng tc d?ng c?a b? qu?n l ngu?n trong dn m thanh

Ngu?n ?i?n ?ng vai tr quy?t ??nh ??n s? v?n hnh c?a m?t dn m thanh. B?i v dng ?i?n ???c coi nh? ngu?n cung c?p n?ng l??ng cho cc thi?t b? m thanh lm vi?c v n?u ngu?n n?ng l??ng ny khng ??m b?o th cc thi?t b? s? khng th? ho?t ??ng m?t cch tr?n tru v hon h?o ???c. ??c bi?t ??i v?i nh?ng dn m thanh l?n, ho?t ??ng lin t?c vi?c l?c v ??m b?o s? ?n ??nh c?a dng ?i?n l ?i?u c?n ???c quan tm hng ??u. Chnh v th? b? qu?n l ngu?n ?i?n l s?n ph?m khng th? thi?u, gip l?c ngu?n ?i?n, ?n ??nh ?i?n p, ??m b?o an ton cho cc thi?t b? m thanh trong b? dn.

Tc h?i khi ngu?n ?i?n khng ?n ??nh

Nh?ng h? th?ng m thanh ??t ti?n nh?ng l?i khng h? c b? l?c ?i?n v ch? c m?t b? ?n p s? sis? ?nh h??ng r?t l?n ??n ch?t l??ng m thanh nh?:

Ngu?n ?i?n khng ?n ??nh gy hi?n t??ng nhi?u. Ngu?n ?i?n l??i truy?n t?i t? nh my pht ?i?n qua cc tr?m bi?n th?r?i m?i ?i ??n t?ng ??a ?i?m s? d?ng ?i?n c? th?. Do ?, n?u ngu?n ?i?n ny khng ?n ??nh th khi ??n cc h? gia ?nh s? b? nhi?u ?i?n, hi?u ?i?n th? th?p h?n m?c 220V v dng ?i?n s? b? t?ng gi?m ??t ng?t. Nhi?u ?i?n ? t?n s? cao cn gy hi?n t??ng mo ti?ng ??i v?i loa lm cho m bass pht ra l?ng ti?ng, thi?u s?c, m s?c m? nh?t, t? ? h? th?ng trnh di?n thi?u linh ho?t, Cc thi?t b? trong cng m?t h? th?ng m thanh th??ng ???c dng chung m?t ? c?m v ?y chnh l nguyn nhn gy ra hi?n t??ng nhi?u n?i b?. V th? m ? c?m dnh cho cc thi?t b? trong h? th?ng b?n nn ?? ??c l?p v?i nhau ?? ??m b?o vi?c dng ?i?n ?i t? Power Conditioner ??n ???c t?ng thi?t b? trong h? th?ng.

?? tn hi?u cho dn m thanh sn kh?u t? ngu?n pht ??n b? khu?ch ??i m thanh r?i truy?n ra loa v?n gi? nguyn ???c s?c thi, ?? trung th?c v khng b? mo ti?ng th dy tn hi?u ph?i c ch?t l??ng th?t t?t. V v?i dng ?i?n c?ng t??ng t? nh? v?y, dng ?i?n ? qua thanh l?c v?n c?n ph?i c b? dy ngu?n th?t t?t ?? ??m b?o c th? d?n ?i?n m?t cch hon h?o.

Qu?n l ngu?n l g?


?ng nh? tn g?i c?a n qu?n l ngu?n l thi?t b? gip qu?n l ngu?n ?i?n cho dn m thanh nh?m ??m b?o s? an ton cho cc thi?t b? trong dn trnh hi?n t??ng s?c ?i?n gy h? h?i do cc thi?t b? ??ng th?i t?t cng 1 lc. ?y l m?t thi?t b? h?t s?c c?n thi?t cho dn m thanh nh?t l dn c nhi?u thi?t b? gip thu?n ti?n trong vi?c b?t t?t v?a b?o v? cc thi?t b? c?a b?n. m?t thi?t b? r?t c?n thi?t ??i v?i h? th?ng m thanh ?n ??nh ?i?n p, gip nng cao tu?i th? c?a thi?t b?: power amplifier, loa, ??u karaoke,

R?t ??n gi?n, gi?ng nh? 1 chi?c ? c?m ?i?n thng th??ng v?i 10 c?ng ra ?i?n 220V nh?ng c tnh n?ng b?t ngu?n ?i?n l?n l??t t?ng c?ng m?t. ?? tr? c?a t?ng c?ng c th? ???c ?i?u ch?nh t? 0-999 giy, ty ng??i dng.

Thi?t b? s? h?u nh?ng ?u ?i?m nh?:

    Trang b? 8 ng ra, trong ? c 8 ng c th? l?p trnh ?ng/ng?t theo yu c?u ng??i dng.
    Ch?c n?ng b?o v? thi?t b? khi ngu?n ?i?n ??u vo khng ?n ??nh.
    C th? k?t n?i nhi?u thi?t b? Dv?i nhau thnh h? th?ng l?n h?n thng qua c?ng k?t n?i d? li?u pha sau.
    ?i?u ch?nh ?? tr? cho t?ng thi?t b? trong kho?ng th?i gian t? 0-999 giy.
    Hi?n th? ?i?n p v tnh tr?ng ho?t ??ng c?a cc ng ra trn mn hnh LCD.
Cục đẩy công suất là gì?

Cục đẩy công suất hay còn gọi là cục công suất, main , power , cục đẩy âm thanh ....  là một thiết bị dùng trong hệ thống âm thanh, nhất là hệ thống âm thanh lớn và cao cấp như hệ thống âm thanh karaoke chuyên nghiệp, hay hệ thống âm thanh sân khấu, hội trường, quán bar .

Cục đẩy công suất thường ghép vang số , vang cơ và hiện nay để có dàn karaoke cao cấp nhạc hay , ca nhẹ , chống hú thì cục công suất + vang số ( hoặc vang cơ ) dần thay thế amply karaoke truyền thống .


Về Đầu Trang