Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Loa Karaoke BMB

Menu trái Desktop View
Trang 1
Khuy?n Mi Karaoke

Khuy?n mi loa jbl , loa bik , loa bmb , amply jarguar hn qu?c , vang c? , vang s? gi r? nh?t th? tr??ng


Loa BMB CSE 310 SE

Loa karaoke BMB CSE 310 l dng loa th? h? th? 2 n?m trong danh sch cc s?n ph?m c?a hng BMB CSE Seri. S?n ph?m ???c ra ??i sau v gi?i thi?u t?i cng chng sau 2 thng dng s?n ph?m CSE Seri ??u tin ra m?t th? tr??ng ? l dng loa BMB CSE 308.Loa BMB CSE 312 SE

Loa BMB CSE-312 l dng s?n ph?m sang tr?ng ???c thi?t k? v?i 3-Way / 5 speakers v?i cc tweeters/squawkers ???c b? tr ??u hai bn loa. V?i thi?t k? Super-ellipse lm t?ng ph?m vi v gi?m bi?n d?ng cho sng m m?nh h?n, gi?ng ht r rng h?n. Tweeters v squawkers c th? xoay ???c , cho php pht tn t?i ?a m thanh cho hnh d?ng c?a c?n phng . Gi?y thi?t k? mng Tweeter, squawker v woofer ??u ???c lm t?i Nh?t B?n.


Loa BMB CSD 880 SE

Loa BMB CSD 880 SE l loa ht karaoke chuyn nghi?p, ? c m?t ? th? tr??ng Vi?t Nam m?t th?i gian kh lu. T? khi xu?t hi?n trn th? tr??ng th? gi?i th s?n ph?m ? ???c ?nh gi cao b?i ch?t l??ng m thanh c?c k? cao, m thanh ??u ra lun ch?c ch?n, nghe r rng v khng b? r hay b? mo ti?ng khi s? d?ng ? t?n su?t cao.


Loa BMB CSD 2000 SE

Loa BMB CSD 2000 SE L dng s?n ph?m ???c nng c?p ln t? dng loa karaoke BMB CSX 1000SE. Chnh v th? m dng loa BMB CSD 2000SE ???c th?a h??ng m?i ?u ?i?m c?a dng loa tr??c, khng ch? c v?y v?i vi?c p d?ng cng ngh? s?n xu?t loa tin ti?n, phong cch thi?t k? sang tr?ng s?n ph?m ? ??t t?i ??nh cao c?a cng ngh? v theo gi?i chuyn gia m thanh hi?n t?i khng c s?n ph?m no c th? snh ngang v?i BMB CSD 2000SE.Loa BMB CSV 450 SE
Loa BMB CSV 900 SE

Loa BMB CSV 900 SE ???c nghin c?u v ch? tc theo cng ngh? ??c th c?a Karaoke Nh?t B?n. Ch?t li?u ???c ch?n l?c k? tr??c khi ??a vo nh my, c tc d?ng c?ng h??ng v ti t?o l?i m thanh trung th?c. BMB Japan c r?t nhi?u ??i tc cung c?p linh ki?n ngay ? qu nh. Cc ??i tc ny khng ch? cung c?p thng loa, c? loa, mng loa. cho BMB Japan, m h? cn h? tr? r?t nhi?u th??ng hi?u m thanh l?n khc.

Trang 1
Về Đầu Trang