Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Amply Karaoke

Menu trái Desktop View
Trang 1 2 [>] [>>]
Khuy?n Mi Karaoke

Khuy?n mi loa jbl , loa bik , loa bmb , amply jarguar hn qu?c , vang c? , vang s? gi r? nh?t th? tr??ng


Amply Jarguar Suhyoung PA 701A

Amply Jarguar Suhyoung PA 701A p d?ng ngh? Full Digital gip m thanh ng ra m?nh m?, trung th?c , ch?t m s?ch , v?i cng su?t l?n 1000w/2ch amply Jarguar Suhyoung PA 701A d? s?c ?nh t?t cc c?p loa 3 t?c kh tnh nh?t nh? JBL , BIk , BMB v c? loa fullrange .


Amply Jarguar PA 503AB - Sng Nh?c - BH 2 n?m

Amply Jarguar Suhyoung PA-503AB l s? k?t h?p hon h?o gi?a cng ngh? Analog truy?n th?ng v cng ngh? Digital (Class D). V?i tr? khng 4 Ohm cho php ng??i dng d? dng ph?i ghp 2 c?p loa cng lc nng t?ng cng su?t ln ??n 500W m khng ?nh h??ng ??n ?? b?n c?a thi?t b?. Cng su?t ng ra : 500W/ 2CH/ 4 Ohm - Hng chnh hng Sng Nh?c


Amply Jarguar PA 601a - Bluetooth - Sng Nh?c - BH 2 N?m

Amply Jarguar Suhyoung PA 601a - Made in Korea - nh?p kh?u b?i cty Sng Nh?c, B? khu?ch ??i cng su?t c?c m?nh 700W / 2CH , Echo cn ch?nh theo cch truy?n th?ng t?o c?m gic thn quen v m d?u. Tiu th? ?i?n n?ng th?p, t sinh nhi?t v ?? b?n cao. Ch?c n?ng Equalizer Preset t?o hi?u ?ng m thanh trung th?c v m?m m?i. 4 ???ng c?m MIC


Amply Jarguar PA 602a - Bluetooth - Sng Nh?c - BH 2 N?m

Amply Jarguar Suhyoung PA 602a - Made in Korea - nh?p kh?u b?i cty Sng Nh?c - b?o hnh 24 thng . p d?ng Cng ngh? Digital (Class D): Gip m thanh ng ra m?nh m?, trung th?c. V ??c bi?t l hi?u su?t lm vi?c cao gip ti?t ki?m ?i?n n?ng, t sinh nhi?t so v?i cc dng Amply Analog truy?n th?ng khc.


Amply Jarguar PA 701A - Bluetooth -Sng Nh?c - BH 2 N?m

S?n ph?m Amply Jarguar Suhyoung PA-701A v?i thi?t k? hi?n ??i k?t h?p nhi?u tnh n?ng n?i tr?i, ?p ?ng nhu c?u nghe nh?c c?a nh?ng khch hng snh ?i?u nh?t hi?n nay.    Cng ngh? Full Digital . Cng su?t c?c m?nh 1000W/ 2CH/ 4 Ohm . Bluetooth 4.0 chu?n aptX . B? gi?i m Optical . Ch?c n?ng gi?m h FBX cho Micro . Ch?c n?ng hi?u ?ng Echo v Reverb


Amply Navison Audio N200

Amply Navison Audio N200 - Tube KaraOke Amplifier - l thi?t b? t?ng m k?t h?p KaraOke v nghe nh?c s? d?ng ?n ?i?n t? chn khng ( Vacuum Tube ) v?i ??c tnh ?? nh?y cao, nn c th? ti?p nh?n nh?ng bi?n thin r?t nh? c?a tn hi?u m thanh, c kh? n?ng ti t?o m thanh ??y ??, nguyn v?n v trung th?c c?a m thanh, l gi?i php l t??ng cho m thanh gia ?nh.


Amply Navison Audio N201

Amply Navison Audio N201 l s?n ph?m Navison Audio l s? k?t h?p tinh hoa c?a ?n ?i?n t? v?n ? th?t truy?n v k? thu?t ?i?n t? bn d?n tn ti?n nh?t hi?n nay. Ton b? s?n ph?m  ???c thi?t k? v s?n xu?t b?i ??i ng? k? s? t? M? v Vi?t Nam .


Amply Navison Audio N206

Amply Navison No 206 ra m?t  2019 , l model g?n nh? v??t tr?i m?i ??i th? , tch h?p t?t c? cc cng ngh? m?i nh?t hi?n nay : + Tch h?p optical , bluetooth 4.0 , board ch?ng h m?i nh?t + Bluetooth s? d?ng chip Qualcomm k? thu?t m ha aptX  , chu?n HFP + B? x? l m thanh Quancomm Kalimba , 24 BIT + Cng su?t kh?ng : 1350w ...


Amply Paramax 888 Piano - BH 3 n?m

Amply PARAMAX SA-888 Piano ???c thi?t k? h??ng t?i ch?t m tinh t? cng cng su?t m?nh m? gip gi?ng ht tr? nn n?i l?c v c?m xc. S?n ph?m m?i ny mang dng v? sang tr?ng ??c nh?t d??ng nh? kh c th? tm th?y trn th? tr??ng ampli karaoke hi?n nay.

Amply Paramax 888 Piano New - BH 3 n?m

Amply Paramax 888 Piano New  x? l t?t ???c nhi?u dng nh?c khc nhau, qua ? h? tr? m s?c trong tr?o, dy d?n, trung th?c cho gi?ng ht. ?? kh?ng ??nh ???c b?n l?nh ?, SA-888 PIANO NEW 2018 s? h?u h? linh ki?n v v?t li?u cao c?p


Amply Paramax 888 Air New - BH 3 n?m

Amply Paramax SA 888 Air New l m?u ampli ??u b?ng c?a PARAMAX v?i th? m?nh v? cng ngh? khng dy . M?ch ???c pht tri?n cng phu v?i b? gi?i m SNR 93 Decibel, s? d?ng dng chp CSR danh ti?ng t? Qualcomm (M?)
Amply Paramax 999 Piano - BH 3 n?m

Amply Paramax 999 Piano v?i m?ch khu?ch ??i s? d?ng h? linh ki?n v v?t li?u t? cc th??ng hi?u n?i ti?ng th? gi?i : Cc Op-amp v IC t? Texas Instruments (USA) B? s cng su?t (Power transistors) c?a Toshiba (Nh?t B?n) Cc t? ?i?n, ?i?n tr? ???c cung c?p b?i Deawoo v Han-Ryuk (Hn Qu?c) Bi?n p ngu?n l?n hnh xuy?n (Toroidal transformer) s? d?ng dy ??ng nguyn ch?t ???c qu?n trn li thp t? tnh c?a Nippon Steel (Nh?t B?n)


Amply Paramax 999 Piano New - BH 3 n?m

Amply Paramax 999 Piano New s? h?u h? linh ki?n v v?t li?u cao c?p :  Cc Op-amp v IC t? Texas Instruments (USA) B? s cng su?t (Power transistors) c?a Toshiba (Nh?t B?n) Cc t? ?i?n, ?i?n tr? ???c cung c?p b?i Deawoo v Han-Ryuk (Hn Qu?c) ....


Amply Paramax 999 Air New - BH 3 n?m

Amply Paramax 999 Air New M?ch ???c pht tri?n cng phu v?i b? gi?i m SNR 93 Decibel, s? d?ng dng chp CSR danh ti?ng t? Qualcomm (M?), gip s?n ph?m ??t kh? n?ng khi ph?c g?n nh? nguyn tr?ng tn hi?u m thanh t? b?n thu v?i m?c ?? s?ch ti?ng, tr?t t? v tinh t?, cho ng??i th??ng th?c c?m nh?n r nt v? d?i t?n bi?n ha, bass ch?c g?n, treble t?i nhuy?n ...DJK DK 500 - Vang C? Li?n Cng Su?t

Amply DJK DK 500 l model m?i nh?t 2020 . Amply li?n vang c? ?ang hot nh?t hi?n ny. v?i kh? n?ng ch?ng h t?t , ca nh? nh?c hay , cng su?t kh l?n l ?u ?i?m c?a amply DJK DK 500 . Th??ng hi?u Taiwan - s?n xu?t TQ - B?o hnh 12 thng


Amply DJK 2000 - Vang c? li?n cng su?t

Amply DJK 2000 l s?n ph?m Amply li?n vang c? ?ang hot nh?t hi?n ny. v?i kh? n?ng ch?ng h t?t , ca nh? nh?c hay , cng su?t kh l?n l ?u ?i?m c?a amply DJK 2000 . Th??ng hi?u Taiwan - s?n xu?t TQ - B?o hnh 12 thngAmply Bosa T3000 - Vang s? li?n cng su?t
Amply Guinness Premium 900MB - Vang s? li?n cng su?t

Amply Guinness Premium 900MB ( Vang s? li?n cng su?t ) l dng s?n ph?m chuyn nghi?p, ???c s?n xu?t theo cng ngh? M? v?i nh?ng linh ki?n cao c?p. V?i cng su?t kh cao, ln ??n 900W/ 2CH/ 8 Ohm b?n c th? yn tm v? hi?u qu? m thanh c?a thi?t b? ny.


Amply Guinness Premium 2600 MB - Vang s? li?n cng su?t

Amply Guinness Premium 2600 MB ( Vang s? li?n cng su?t ) l dng Power 4 knh ?i?u ch?nh ??c l?p, v?i cng su?t c?c kh?ng 2400W/ 4CH/ 8 Ohm, gip khu?ch ??i m thanh m?nh m?, s?ng ??ng, cho b?n c?m gic nh? ?ang tr?i nghi?m dn nh?c s?ng ?ch th?c. Amply Guinness Premium 2600 MB ( Vang s? li?n cng su?t ) ???c trang b? 2 nhm MIC cn ch?nh ??c l?p v?i 15 c?n ch?nh EQ ring bi?t, v?i tnh n?ng ny, nh?ng chuyn vin ch?nh nh?c s? d? dng bi?n ha m thanh theo mu?n c?a mnh.


Amply Boston Audio PA 1100N

Amply Boston Audio PA 1100N - Amply KaraOke nh?p kh?u Hn Qu?c - hng chnh hng / m?i 100%Amply Boston Audio PA 5800 - Bluetooth , ghi m

BOSTON AUDIO PA 5800 - Amply KaraOke nh?p kh?u Malaysia


Amply CA Sound KA 350 - Vang c? li?n cng su?t

Amply CASound KA 350 c h? th?ng ch?ng h tuy?t ??i ho?t ??ng d?a trn nguyn l t??ng t? nh? vang s?. ?y l m?t thi?t b? hi?n ??i, ???c thi?t k? b?i CAsound Vi?t Nam v?i nh?ng cng ngh? v linh ki?n hi?n ??i nh?t, nn n c nh?ng ?u ?i?m ??c bi?t, nh?ng tnh n?ng thng minh, ho?t ??ng t?t, kh? n?ng x? l m thanh chu?n ??n t?ng chi ti?t nh? ...Amply Jarguar PA 503A - Sng Nh?c - BH 2 n?m

Amply  Jarguar PA-503A ???c trang b? nh?ng cng ngh? m thanh v??t tr?i ?? c th? x? l Echo v Reverb c?c t?t . Jarguar PA-503A mang s? ??t ph trong cng ngh? Analog cng tnh n?ng khu?ch ??i m thanh ton ph?n Full Digital gip Jarguar PA-503A thm n?i b?t. Chnh nh?ng cng ngh? hi?n ??i ny ? gip cho m thanh khi qua Jarguar PA-503A s? tr? nn trung th?c h?n, th? hi?n ?ng ch?t m c?a bi ht h?n .


Amply Jarguar PA 700A - Sng Nh?c - BH 2 n?m

Amply Jaguar Suhyoung PA-700A l dng amply Full Digital, khu?ch ??i cng su?t c?c m?nh, ch?t l??ng m thanh hon h?o. S?n ph?m c thi?t k? sang tr?ng, ch?t l??ng x? l m thanh tuy?t v?i v ph h?p v?i nhi?u lo?i loa karaoke cao c?p ?? t?o nn b? dn karaoke hon h?o .+ Nh?ng ?u ?i?m n?i tr?i c?a amply Jarguar Suhyoung PA-700A : Cng su?t c?c m?nh, ch?t l??ng m thanh hon h?o


Amply Jarguar 203N Plus AF - Anti Feedback

Amply Jarguar  203N Plus AF - Anti Feedback  ???c s?n xu?t d?a trn tnh truy?n th?ng c?a cc dng amply HN QU?C s? d?ng hon ton b?ng m?ch Analog, cng su?t ch?y b?ng s Toshiba nh?t b?n, v? vang c?a micro v Echo ???c s? d?ng c?a hng Misubishi, cc v? m?ch v linh ki?n 100% t? nh hng JArGUAR HN QU?C


Amply Jarguar 203N Gold AF Bluetooth

Amply Jarguar  203N Gold AF ( Anti FeedBack ) Bluetooth l model amply 2 knh c tch h?p bluetooth , ??c bi?t cng su?t kh l?n 400w * 2 knh s? d?ng 12 s cng su?t , m?ch b?o v? v board ch?ng h th? h? m?i nh?t hi?n nay ??m b?o h?n ch? h rt micro  m ca v?n nh?


Amply Jarguar PA 506N Anti Feedback 2019 - Nh?t Hong - BH 3 n?m

Amply Jarguar  PA 506N Anti Feedback 2019 -  Nh?t Hong - BH 3 n?m - New model amply Jarguar m?i nh?t 2019 . C?i ti?n v nng c?p tch h?p ch? ?? Anti-Feedback gi?m h, rt micro v x? l t?p m c?c k? hi?u qu? model new 2019
Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Bluetooth 4.1 - Nh?t Hong - BH 3 n?m

Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Bluetooth 4.1 Model v??t tr?i v? cng su?t v?i 24 s , t?ng cng su?t  1800w v?i 450w/8 Ohm cho m?i knh ???c thi?t k? b?i h? th?ng l?c m th? h? m?i nh?t, qua nhi?u t?ng l?c, ??m b?o m thanh trong tr?o v trung th?c nh?t. Th??ng th cc amply khc ghi cng su?t kh l?n ( ln ??n 500w nh?ng l 4Ohm suy ra ch? cn t?m 250w/ 8ohm )


Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Anti-Feedback

Gi r? nh?t trong n?m cho Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Anti-Feedback , ?y ch?c ch?n l Amply karaoke c bluetooth m?nh nh?t nay, v?i 24 s l?n toshiba , cng su?t s? d?ng th?c t? ln t?i 450W cho m?i knh ra loa. Tch h?p Bluetooth 4.1 m?ch anti feed-back ( ch?ng h ) c?c k? hi?u qu? , ca nh? , nh?c s?ch v hay


Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Anti Feedback Bluetooth

Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Anti Feedback Bluetooth ,c?i ti?n v nng c?p tch h?p ch? ?? Anti-Feedback gi?m h, rt micro v x? l t?p m c?c k? hi?u qu? model new 2019 . Bluetooth 4.1 , cng su?t 450w/knh * 4 s? d?ng 24 s l?n toshiba


Amply Jarguar PA 506N AF - Anti Feedback - Nh?t Hong

Amply Jarguar 506N AF nh?p kh?u Hn Qu?c 100% ???c trang b? b? l?c m x? l hon ton cc t?p m, ch?ng nhi?u m, cho m thanh trong tr?o. ??ng th?i m?ch hi?u ch?nh Master Music v Micro cho php ng??i dng tinh ch?nh m thanh v gi?ng ht theo mu?n, nng ch?t l??ng gi?ng ht ??i v?i nh?ng gi?ng y?u, h?t h?i, lm ?m gi?ng ho?c ??a m s?c tr? nn bay b?ng uy?n chuy?n...


Amply Jarguar 506 Limited Edition - KOMI - BH 2 n?m

? phin b?n Amply Jarguar 506 Limited Edition - KOMI - BH 2 n?m , s? l??ng ng vo m thanh s? ???c nng t? 2 ???ng ln 3 ???ng vo v?i 1 ???ng vo Music input B dnh cho ch? ?? ?nh 2 ?i loa m?t lc v 2 ???ng vo Music input A dng ? ch? ?? ?nh t?ng loa m?t. Ty theo m?c ?ch s? d?ng m chng ta l?a ch?n ch? ?? ??u vo ph h?p nh?t.


Amply Jarguar Suhyoung PA 503A

Amply Jarguar Suhyoung PA-503A mang s? ??t ph trong cng ngh? Analog cng tnh n?ng khu?ch ??i m thanh ton ph?n Full Digital gip Jarguar PA 503A thm n?i b?t. Vi?c ?nh cng 2 ?i loa khng lm gi?m s?c m?nh c?a amply Jarguar Suhyoung PA-503 ..Hng chnh hng , nh?p kh?u phn ph?i b?i Sng Nh?c


Amply Guinness SPA-680D

Amply GUINNESS SPA-680D ho?t ??ng v?i cng su?t 600W m?nh m? , ?em ??n kh? n?ng th? hi?n m thanh s?ng ??ng , trung th?c . Amply SPA-680D c thi?t k? c?ng cp cng h? th?ng t?a nhi?t thng minh mang l?i ?? b?n cao v ???c trang b? nhi?u c?ng k?t n?i, gip b?n d? dng t??ng tc v?i cc thi?t b? khc.


Amply Boston Audio PA 1300

Amply Boston Audio PA 1300 - Amply KaraOke nh?p kh?u Hn Qu?c - hng chnh hng / m?i 100%


Trang 1 2 [>] [>>]
Về Đầu Trang