Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Ampli - Receiver xem phim

Menu trái Desktop View
Trang 1
Khuy?n Mi Denon - Yamaha - Jamo - Klipsch - Kef

Amply Denon , loa jamo , sub jamo  loa klipsch , sub klipsch , loa kef  v?i ch??ng trnh khuy?n mi gi t?t nh?t t?i Hong Mai Audio


Ampli Receiver Denon Avr x2600H

Ampli Receiver Denon Avr x2600H l ampli xem phim m?i nh?t 2020 c c?u hnh 7.2 knh, c th? k?t n?i khng dy thng qua Bluetooth, AirPlay 2, ?i?u khi?n b?ng gi?ng ni thng qua tr? l ?o thng minh Amazon Alexa


Ampli Receiver Denon AVR x1600H

Ampli Denon AVR x1600H l model ampli 7.2 m?i nh?t c?a Denon n?m 2020 . Ampli Denon AVR x1600H h?i t? t?t c? cc tnh n?ng v cng ngh? m?i nh?t nh? Dolby Atmos , HDMI 2.0 v?i 4K Ultra HD 60Hz , DSD (2.8/5.6MHz), WAV ,FLAC, ALAC, AIFF qua ng USB . K?t n?i : Bluetooth, Wi-Fi (HEOS , AirPlay 2, Internet Radio, Spotify Connect, Tidal, Deezer, Network Audio Streaming DLNA 1.5) ...
Ampli Denon AVR x250BT

Amply Denon AVR-X250BT 5.2 mang l?i kh? n?ng truy c?p cho t?t c? m?i ng??i. Xem cc ch??ng trnh yu thch c?a b?n v?i Full 4K Ultra HD v d? dng k?t n?i cc thnh ph?n ph??ng ti?n v h? th?ng ch?i tr ch?i v?i n?m ??u vo HDMI c s?n - ho?c pht nh?c tr?c tuy?n b?ng Bluetooth ???c tch h?p.


Ampli Denon AVR x550BT

Amply Denon AVR X550BT l  l Amply xem phim 5.2 knh, gi?i m ??y ?? cc ??nh d?ng m?i nh?t. Thu tn hi?u hnh ?nh Full 4k Ultra HD v Dolby Vision v?i cng su?t th?c 70W/knh (8 Ohm), g?m 5 ng vo HDMI , v 1 HDMI ra, b?n c th? tho?i mi k?t n?i ??u pht nh?: ??u truy?n hnh k? thu?t s?, ??u pht HD


Ampli Denon AVR x2500H

Ampli Denon AVR x2500H v?i nhi?u tnh n?ng ???c b? sung, c?i ti?n m?ch nghe nh?c hay h?n, k?t n?i wifi pht nh?c airplay2, HEOS, DLNA v nh?ng tnh n?ng cho phng phim. AVR-X2500H h? tr? Dolby Atmos, DTS: X v DTS Virtual: X, c?ng v?i cc cng ngh? video m?i nh?t nh? Dolby Vision , HDR, HLG v 4K upscaling video.


Denon AVR X8500H - Made in Japan

Denon AVC-X8500H t?o ra m?t chu?n m?c ch?a t?ng c v?i cc receiver ?a knh hi?n nay. L?n ??u tin m?t ampli xem phim s? h?u c?u hnh ln t?i 13.2 knh v?i ??y ?? 13 knh khu?ch ??i c cng su?t m?nh m?. Bn c?nh ? l hng lo?t nh?ng cng ngh? m thanh hnh ?nh th?i th??ng hi?n nay bao g?m Dolby Atmos, DTS: X v Auro 3D cho m thanh v l?n l??t cc tiu chu?n 4K, 8K cho hnh ?nh.


Heos AMP

Ampli Denon Heos amp wireless. Chi?c ampli nh? g?n v?i kch th??c 94 x 222 x 214mm v tr?ng l??ng m?i my l 2.8kg. Qu nh? nhng v thu?n ti?n cho qu trnh v?n chuy?n c?ng nh? ??t ?? s?n ph?m ? b?t c? v? tr no b?n mu?n.


Denon Heos AVR

HEOS AVR l Ampli receiver ??c ?o nh?t hi?n nay khi n c kh? n?ng k?t n?i khng dy cho loa sub v 2 loa surround, gip gia ch? gi?i quy?t v?n n?n ch?y dy trn t??ng khi nh hon thi?n lm m?t th?m m?. Chi?c Receiver 5.1 knh c cng su?t 100W/ knh 4Ohm ny s? h?u ??y ?? cc k?t n?i c? b?n nh? cng ngh? 4K Ultra HD v?i 4 ng vo HDMI


Trang 1
Về Đầu Trang