Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

JBL Pro by Harman

Menu trái Desktop View
Trang 1 2 [>] [>>]
Khuy?n Mi Karaoke

Khuy?n mi loa jbl , loa bik , loa bmb , amply jarguar hn qu?c , vang c? , vang s? gi r? nh?t th? tr??ng


Sub JBL Pasion 12SP

Sub JBL Pasion 12SP l model m?i nh?t trong loa sub ?i?n c?a JBL thu?c seri Pasion ???c ra m?t ??u n?m 2020 .Sub JBL Pasion 12SP c loa bass ???ng knh 12 inches ( 30 cm ) cng su?t 300w .


C?c ??y Crown XLi 1500

C?c ??y cng su?t Crown XLi 1500 l s?n ph?m chnh hng, ???c s?n xu?t b?i t?p ?on Harman c?a M?. Crown XLi 1500 ra ??i k? th?a nh?ng ?u ?i?m c?a cc dng c?c ??y tr??c v ???c c?i ti?n ?? c th? thch ?ng v?i t?t c? cc lo?i thi?t b? ??n t? cc th??ng hi?u khc nhau, gi? ?y b?n khng c?n ph?i b?n kho?n xem ch?n lo?i c?c ??y no s? ph h?p v?i ?i loa nh mnh, t?t c? c? ?? Crown XLi 1500


Micro JBL VM 300

Micro JBL VM300 cung c?p m?t lo?t cc tnh n?ng cao c?p nh?m m?c ?ch gip cho vi?c thi?t l?p v s? d?ng nhanh chng v d? dng. Ch?c n?ng qut s? t? ??ng ki?m tra cc t?n s? / knh khng s? d?ng m khng c?n tm ki?m th? cng. Shake to Sync ho?t ??ng trong t? 2400 MHz - 2483,5 MHz v cho php ??ng b? ha t?n s? ??ng th?i c?a hai HT300 ....Vang s? JBL KX200 - Ba Sao

Vang s? , Mixer JBL KX200 - Cng ngh? ch?ng h AFE c?a DBX , 6 Knh ??u Ra V?i EQ Ch?nh ??c L?p , 2 ???ng X? L Micro Ring Bi?t , Echo V Reverb C Nhi?u Thng S? ?? Ch?nh H?n .  JBL KX 200 l s?n ph?m thu?c t?p ?on Harman .   JBL KX200 v?a l m?t Mixer + Professor v?a l preampli v?i ??y ?? cc tnh n?ng ....


Vang s? JBL KX180

Vang s? JBL KX180 l m?t thi?t b? x? l tn hi?u s? , ? Vi?t nam g?i l mixer s? hay vang s? DSP, ???c thi?t k? ring cho Karaoke, cung c?p b? x? l m thanh cho vi?c nng cao ho?c tinh ch?nh nh?c v ti?ng ca .Vang s? JBL KX180 ???c trang b? 3 ng vo 6.5mm dnh cho microphone chia lm 2 nhm, 2 ng vo ki?u RCA v 1 ng vo optical dnh cho music, v m?t ng RCA dnh cho k?t n?i thu m. JBL KX180 h? tr? l?u tr? v g?i ???c 10 Preset v c th? thao tc tay ho?c auto cc ch? ?? sing, dance .


C?c ??y 2 knh Crown XLi 800

+ C?c Cng Su?t Crown XLi 800 chuyn d?ng cho m thanh karaoke chuyn nghi?p, cho m thanh m?nh m?, m thanh r rng, thch h?p cho nh?ng phng karaoke ph? bi?n t? 20m2 tr? xu?ng ?nh v?i cc dng loa nh?


C?c ??y 2 knh Crown XLi 1500

C?c Cng Su?t Crown XLi 1500 chuyn d?ng cho m thanh karaoke chuyn nghi?p, cho m thanh m?nh m?, m thanh r rng, thch h?p cho nh?ng phng karaoke ph? bi?n t? 20m2 tr? xu?ng ?nh v?i cc dng loa nh?.C?c ??y 2 knh Crown XLi 2500

C?c Cng Su?t Crown XLi 2500 chuyn d?ng cho m thanh karaoke chuyn nghi?p, cho m thanh m?nh m?, m thanh r rng, thch h?p cho nh?ng phng karaoke ph? bi?n t? 28m2 tr? xu?ng ?nh v?i cc dng loa trung bass t? 30cm tr? xu?ng.


C?c ??y 2 knh Crown XLi 3500

+ C?c Cng Su?t Crown XLi 3500 chuyn d?ng cho m thanh karaoke chuyn nghi?p, cho m thanh m?nh m?, m thanh r rng, thch h?p cho nh?ng phng karaoke ph? bi?n t? 30m2  ?nh v?i cc dng loa trung v l?n , bass 50cm tr? xu?ng.


Crown KVS 300 - C?c ??y 2 knh

C?c ??y cng su?t Crown KVS 300 . ?y l dng ??y 2 knh th? h? m?i nh?t  c?a cng ty Crown tch h?p nhi?u tnh n?ng ?u vi?t v gi c? h?p l.

Crown KVS 500 - C?c ??y 2 knh

C?c ??y cng su?t Crown KVS 500 . ?y l dng ??y 2 knh th? h? m?i nh?t  c?a cng ty Crown tch h?p nhi?u tnh n?ng ?u vi?t v gi c? h?p l.

Crown KVS 700 - C?c ??y 2 knh

C?c ??y cng su?t Crown KVS 700 . ?y l dng ??y 2 knh th? h? m?i nh?t  c?a cng ty Crown tch h?p nhi?u tnh n?ng ?u vi?t v gi c? h?p l.

Crown KVS 1000 - C?c ??y 2 knh

C?c ??y cng su?t Crown KVS 1000 . ?y l dng ??y 2 knh th? h? m?i nh?t va hay nh?t c?a cng ty Crown trong sere KVS , tch h?p nhi?u tnh n?ng ?u vi?t v gi c? h?p l. Series g?m 4 s?n ph?m: KVS 300, KVS 500, KVS 700, KVS 1000.Loa JBL Pasion 10

Loa JBL Pasion 10  l loa ton d?i 3 ???ng ti?ng m?i nh?t  c?a JBL ???c thi?t k? dnh ring cho th? tr??ng karaoke g?m 5 loa trong m?t loa : 1 bass , 2 treble , 2 mid . Loa JBL Pasion 10 c cng su?t 200w /500w ?? nh?y 90db kh? n?ng ti t?o m thanh m?nh m?, m thanh trn ??y th? hi?n r r?t nh?t trong nh?ng d?i tr?m, th?a mn ???c c?m gic nghe c?a b?n.


Loa JBL Pasion 12

Loa JBL Pasion 12 thu?c seri Pasion m?i nh?t c?a JBL Entertainment. Loa JBL Pasion 12  ???c thi?t k? ?? ?nh hay nh?t cho phng gi?i tr gia ?nh , nh?c nh? , bolero , h? tr? ti?ng ca c?c t?t , nh?c hay


Loa JBL Ki08

Loa JBL Ki08 l loa ton d?i 2 ???ng ti?ng c?a JBL ???c thi?t k? dnh ring cho th? tr??ng karaoke, g?m 1 loa bass 20cm v 2 loa treble 7,5cm. Loa bass s? d?ng cu?n cn lm b?ng b?t gi?y khng p cung c?p ?? c?ng c?n thi?t v r?t nh?. Xung quanh c? loa c cc vng nhm t?n nhi?t gip loa ho?t ??ng ???c v?i c??ng ?? cao ...


Loa JBL Ki82

???c tch h?p m?ch b?o v? treble hi?n ??i, loa JBL Ki82 c th? ch?ng chy loa khi ho?t ??ng ? c??ng ?? cao v tn hi?u vo v??t qu ng??ng cho php.


Loa JBL MK10

V?i ?? ph? m ln ??n 64 Hz - 14 kHz cng v?i ?? nh?y 90dB nn loa JBL Mk10 c th? ?nh trong c?n phng v?i di?n tch co? th? ln ??n 25m vung v no? r?t d? dng ph?i ghp v?i r?t nhi?u lo?i amply khc nhau trong b? dn m thanh....


Loa JBL MK12

Loa karaoke JBL MK12 l loa 3 ???ng ti?ng, ???c k?t h?p t? 1 loa bass c ???ng knh 30cm v 2 loa tweeter c ???ng knh 7,62cm. Cng su?t ??t c?c ??i ln ??n 1000W gip ng??i dng s? d?ng trong th?i gian di nh?ng v?n ??m b?o ch?t l??ng m thanh hon h?o v khng ph?i lo ng?i ??n ?? b?n c?a c? loa ....

Loa JBL Ki 510

Loa JBL Ki 510 l dng loa 3 ???ng ti?ng c?a JBL v?i 1 bass 10inch, 1 loa trung t?n 5 inch v 1 tweeter 1 inch ti t?o m thanh ton d?i tuy?t v?i, thm vo ? v?i thi?t k? m?i m? hi?n ??i PSL ?em ?n cho ki 510 m?t v? ngoi nh? 1 tc ph?m ngh? thu?t m thanh, nh sng . Loa c cng su?t lin t?c  350W thch h?p l?p ??t trong cc  dn m thanh phng karaoke bar . 


Loa JBL Ki 512

JBL v?a cho ra m?t model loa JBL Ki 512 thu?c dng Ki Seri ,  c?i ti?n m?i m?t v? hnh dng , ch?t m v cng su?t , t?t c? ch? ?? ph h?p h?n v?i Karaoke . Loa JBL Ki 512 thu?c dng 3 way , ??y ?? bass - mid - treble v?i 1 bass 12inch, 1 loa trung t?n 5 inch v 1 tweeter 1 inch ti t?o m thanh ton d?i tuy?t v?i, thm vo ? v?i thi?t k? m?i m? hi?n ??i PSL ?em ?n cho ki 512 m?t v? ngoi nh? 1 tc ph?m ngh? thu?t m thanh, nh sng . Loa c cng su?t lin t?c  400W thch h?p l?p ??t trong cc dn m thanh phng karaoke , bar ,  h?i ngh? kho?ng 25 m2 .


Loa JBL KS 310

C?u t?o loa JBL ks310 l h? th?ng loa 2 ???ng ti?ng v?i c?u t?o g?m 3 loa, trong ? c 1 loa bass 25 cm v?i gn loa ???c lm t? cao su b?n b? gip cho m tr?m tr? nn ??y uy l?c, m?nh m? v 2 loa treble 2,5cm ???c thi?t k? lo?i Dome ??c bi?t, gn lm b?ng l?a cho m cao ?m p, trong tr?o h?n. Hng chnh hng JBL Pro , m?i 100% do CTY TNHH ??u t? Ba Sao nh?p kh?u . Loa JBL ks 310 ?ang Khuy?n mi t?i Hong Mai Audio .


Loa JBL Ki310

Loa JBL Ki310 c c? loa bass s? d?ng mn lm t? b?t gi?y s?i di khng p v gn t? cao su tinh khi?t cung c?p ?? c?ng c?n thi?t ?? ch?u ???c l?c ??y m?nh t? cu?n cn .H?n n?a, ch?t li?u ny mang ??n cho Ki310 m?t ??c ?i?m l cng nghe lu th gn cng m?m ra v nghe hay h?n . Cu?n dy cn ???c lm b?ng nhm c kh? n?ng t?n nhi?t c?c t?t gip cho loa c th? ho?t ??ng ?n ??nh trong th?i gian di v?i cng su?t cao . 2 loa treble c?ng c mn ???c lm b?ng nhm tinh khi?t ???c thi?t k? d?ng dome ( mi vm / ch?m c?u ) cho ti?ng treble tinh khi?t nh? pha l v gc ph? m r?t r?ng .


Loa JBL Ki312

Loa JBL Ki 312 l loa ton d?i cao c?p c?a hng JBL ???c thi?t k? dnh ring cho th? tr??ng karaoke thu?c seri  Ki 300 c?a JBL v?a cho ra, c? bass loa s? d?ng mng lm t? b?t gi?y s?i di khng p v gn t? cao su tinh khi?t cung c?p ?? c?ng c?n thi?t ?? ch?u ???c l?c ??y m?nh t? cu?n cn . H?n n?a, ch?t li?u ny mang ??n cho JBL Ki 312 m?t ??c ?i?m l cng nghe lu th gn cng m?m ra v nghe hay h?n .


Loa JBL KP2010

Loa BL KP 2010  s? d?ng c? bass 25cm ch?ng ?m, c vng nhm lm mt bn trong, cho m thanh tr?m t bi?n d?ng v c th? pht ra nh?ng m thanh cng su?t th?p (ti?ng su), v 1 loa tp hnh khuyn ???ng knh 2,5mm mng Polymer v?i gc m? r?ng (70 x 100). Ty vo c?u trc phng, b?n c th? treo loa d?c ho?c ngang ...


Loa JBL KP2012

Loa JBL KP 2012 s? d?ng c? bass 30cm ch?ng ?m, c vng nhm lm mt bn trong, cho m thanh tr?m t bi?n d?ng v c th? pht ra nh?ng m thanh cng su?t th?p (ti?ng su), v 1 loa treble hnh khuyn ???ng knh 2,5mm mng Polymer v?i gc m? r?ng ( 70 x 100 ). Ty vo c?u trc phng, b?n c th? treo loa d?c ho?c ngang ...


Loa JBL KP2015

JBL KP 2015 l loa karaoke / h?i tr??ng c?a JBL . ?y l 1 loa 2 ???ng ti?ng ???c thi?t k? v?i m?c tiu tr?ng tm l ti t?o gi?ng ht bnh th??ng c?a con ng??i. V?i ?u ?i?m c?a dng JBL l s? m?nh m? v b?n b?, cc k? s? ? thi?t k? cng su?t trung bnh ln t?i 350W max 1400W cho m?t c? bass 40cm.


Loa JBL KP4010

Loa JBL KP 4010 l nh? nh?t ( tn 4010 c ngh?a l n thu?c dng 4000 v ???ng knh bass l 10 inch ) . Loa ny ???c thi?t k? dnh ring cho th? tr??ng karaoke m?t th? tr??ng c ??c ?i?m r?t khc so v?i cc sn kh?u chuyn nghi?p ....


Loa JBL KP 4012 ( Ba Sao )

Loa JBL KP 4012 c c? loa ???c lm t? nam chm ferrite, c?ng v?i gc ph? m kh nh? ( 70o 100o ) so v?i cc dng loa khc nn loa ?? s?c ch?i trong cc phng karaoke l?n d kch th??c loa b? ngoi trng kh nh? con , khng h?m h? nh? cc lo?i khc . Thng loa ???c lm b?ng g? b?ch d??ng p nhi?u l?p dy 1,5cm v gia c? cc thanh g? ch?u l?c bn trong, l?p ngoi cng s?n nhm mu ?en ch?ng ???c mi mn . c?ng b?o v? 2 l?p b?ng thp ch?ng ???c n??c v b?i b?n 2 th? r?t hay g?p trong phng karaoke .


Loa JBL KP4012 - Ba Sao

Loa JBL KP4012 ???c thi?t k? dnh ring cho th? tr??ng karaoke m?t th? tr??ng c ??c ?i?m r?t khc so v?i cc sn kh?u chuyn nghi?p , JBL KP 4012 c c? loa ???c lm t? nam chm ferrite, c?ng v?i gc ph? m kh nh? ( 70o 100o ) so v?i cc dng loa khc nn loa ?? s?c ch?i trong cc phng karaoke l?n ....Loa JBL KP4015

Loa JBL KP 4015 c c? loa ???c lm t? nam chm ferrite, c?ng v?i gc ph? m kh nh? ( 70o 100o ) so v?i cc dng loa khc nn loa ?? s?c ch?i trong cc phng karaoke l?n d kch th??c loa b? ngoi trng kh nh? con, khng h?m h? nh? cc lo?i khc ...


Loa JBL KP 6010

Loa JBL KP6010 c 2 ???ng ti?ng, s? d?ng c? loa JBL Differential Drive ???ng knh 254mm v m?t tp 2408H-1 37.5mm. Nam chm lm c? loa ???c s?n xu?t t? neodymium-l lo?i nam nam chm m?nh nh?t hi?n nay cho nn cng su?t trung bnh c?a loa ??t t?i 300W v c th? ??y ln t?i c?c ??i l 1200W


Loa JBL KP 6012

Loa JBL KP6012 l 1 loa ton d?i t?n s? c kh? n?ng pht ra m thanh trong kho?ng 71Hz 20kHz. N thu?c dng loa cao c?p ??y s?c m?nh ph h?p v?i cc qun karaoke th??ng ch?i nh?c DJ ho?c bar club. Ng??c v?i cng su?t l?n, tr?ng l??ng c?a n l?i t??ng ??i nh? (14,7 kg) do s? d?ng cng ngh? ch? t?o nam chm ??c bi?t. ...Loa JBL KP 6015

Loa JBL KP6015 ???c trang b? c? loa lm t? nam chm neodymium. L lo?i nam chm v?nh c?u m?nh nh?t hi?n ? bi?t. Nam chm ny r? h?n, nh? h?n v m?nh h?n so v?i cc nam chm samari-coban. C? loa lm t? neodymium (sng ch? ??c quy?n c?a JBL) gip KP6015 ch?i t?t trong nh?ng phng ht c di?n tch l?n.


Loa JBL KP 6052

The KP6052 is a premium high-output full-range loudspeaker. The KP6052 uses a 12? JBL 2262H Differential Drive woofer with high-power handling and a 1.5? JBL 2408H-1 annular polymer diaphragm neodymium compression driver. A 70 60 coverage pattern provides smooth and even coverage both in horizontal or vertical orientation. The internal crossover network provides optimal frequency separation for both transducers.Trang 1 2 [>] [>>]
Về Đầu Trang