Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

BIK Audio | Japan |

Menu trái Desktop View
Trang 1
Khuy?n Mi Karaoke

Khuy?n mi loa jbl , loa bik , loa bmb , amply jarguar hn qu?c , vang c? , vang s? gi r? nh?t th? tr??ng


Loa BIK BJ S768

Loa karaoke BIK BJ S768 l dng loa 2 ???ng ti?ng v?i 3 loa , 1 bass ???ng knh 25cm v 2 treble m?i treble 8cm .Cc linh ki?n trong loa BIK nh? c? loa , thng loa ???c s?n xu?t theo qui trnh nghim ng?t ??t ?? tiu chu?n BIK Audio JAPAN


Loa BIK S968

GI T?T NH?T - Loa karaoke BIK BJ-S968 l 3 ???ng ti?ng ( bass , mid , treble ) 5 loa trong 1 thng loa :  1 bass 30cm - 2 mid 10cm - 2 treble 7.7 cm l 1 trong nh?ng dng loa Karaoke hay nh?t c?a BIK .


HM P19 : Vang s? li?n cng su?t Bosa 3000 - Loa BIK 999nv

 Vang s? li?n cng su?t  Bosa 3000 - Loa BIK 999nv t?o nn  B? Karaoke v nghe nh?c c?c t?t , ??c bi?t loa ?nh cc hi?u ?ng b? g? th? hi?n nh?c r?t hay


Sub BIK BJ W30

BIK BJ W30 -C m?t ??u ??m b?o l v?i t?t c? s?n ph?m th??ng hi?u BIK lun quan tm hng ??u v? ch?t l??ng , sub BIK W30 cho ra 1 ch?t m c?c k? t?t , r?t ???c cc phng Karaoke cao c?p tin dng


Vang s? BIK BPR 6000

+ N?u b?n c?n 1 vang s? ??ng c?p - hay - ?n ??nh cao th Vang s? BIK BPR 6000 ch?c ch?n l m?t model r?t ?ng l?a ch?n + Ca nh? , ch?ng h tuy?t ??i , c remote


Vang s? BIK BPR 8000

Vang s? BIK 8000 l model ??u b?ng c?a BIK - Audio c kh? n?ng lm hi lng nh?ng khch hng kh tnh nh?t , ???c h? th?ng karaoke kinh doanh ?a chu?ng , ch?ng h 100% , nh?c s?ch chi ti?t , echo revert r rng ....


Vang s? BIK BPR 8500

Vang s? BIK BPR 8500 ra ??i ?? kh?ng ??nh lun l m?t trong nh?ng model vang s? d?n ??u th? tr??ng vang s? , cc tnh n?ng ngy cng ???c c?i ti?n ?? ph h?p h?n v?i ng??i tiu dng ?ng Nam v th? tr??ng Karaoke

BIK BBL 55 - Cn B?ng , Nng Ti?ng BIK

Cn B?ng - Nng Ti?ng BIK BBL-55 . Khi ht karaoke, ti?ng nh?c n?n c th? pht ra to nh? khc nhau ty t?ng bi ht. Nguyn nhn l do vi?c ghi m vo ??a nn khng ??ng ??u v? ch?t l??ng, ho?c nh?c n?n ???c pht ra t? nhi?u ngu?n m khc nhau nh? DVD, MP3, Video Tape ?? kh?c ph?c tnh tr?ng ? , BIK cung c?p thi?t b? cn b?ng nh?c BIK BBL 55 ....


C?c ??y Mono BIK BPA 600x

C?c ??y Mono BIK BPA 600x l m?u Power BIK m?i nh?t hi?n nay thu?c series X, v?i thi?t k? m?t knh mono c cng su?t 400w - 800W  . Bik 600x l main cng su?t Mono c?a BIK chuyn ?nh Center , Sub  . Main c cng su?t kh l?n ,linh ki?n cao c?p , ?nh t?t sub h?i 5 t?c .Ghp v?i sub w66 c?a BIK th bao hayC?c ??y 2 knh BIK BPA 5000

C?c ??y 2 knh BIK BPA 5000 kh ??ng c?p v?i t?m gi v?a ph?i , cng su?t ??u ra m?i knh 500W cho loa 8 ohm ? ch? ?? Stereo,  ? ch? ?? Bridge  mono s? cho ra cng su?t ln ??n 2800W cho loa 8 Ohm.

C?c ??y 4 knh BIK BPA 840x

C?c ??y 4 knh BIK BPA 840x  l main cng su?t 4 knh c?a BIK  v?i cng su?t 800w/knh * 4 cho loa 8 ohm , 1200w/knh cho loa 4 0hm , Bridgre Mono ln t?i 3200wCombo Vang S? BIK 6000 + C?c ??y BIK 5000

Ph?i ghp Combo Vang S? BIK 6000 + C?c ??y BIK 5000 g?n nh? l th??ng hi?u ??u b?ng trong vang s? + C?c ??y  hi?n nay , vang s? + C?c ??y  BIK c kh? n?ng lm hi lng nh?ng khch hng kh tnh nh?t , ???c h? th?ng karaoke kinh doanh ?a chu?ng , ch?ng h 100% , nh?c s?ch chi ti?t , echo revert r rng ....


Combo Vang S? BIK 8500 + C?c ??y BIK 840x

Combo Vang S? BIK 8500 + C?c ??y BIK 840x c th? ni ?y l m?t combo ??ng c?p , g?n nh? d?n ??u trong dng combo vang s? v ??y . Th??ng hi?u BIK Audio l th??ng hi?n m thanh tu?i ??i 20 n?m ??n t? Nh?t B?n . V?i th? tr??ng VN th BIK c m?t ? nh?ng phng karaoke cao c?p , qun kinh dooanh


Loa BIK BJ S968

Loa BIK BJ-S968 v?i linh ki?n loa c?a BIK BJ-S968 ??u ???c s?n xu?t v l?p rp t?i Nh?t B?n , sau ? m?i chuy?n cho cc nh my t?i Trung Qu?c ?? gia cng thnh ph?m d??i s? gim st v? ch?t l??ng nghim ng?t c?a chnh hng. Nh? ?  loa BIK BJ-S968 c ch?t l??ng r?t t?t t??ng ???ng hng s?n xu?t t?i Nh?t .


Loa Center BIK BS 338 - gi tnh ci

Loa BIK BS-338  l dng nh? g?n c?a BIK , ch?t m tuy?t v?i , ??c bi?t kh? n?ng lm center cho dn Karaoke hay nh?t hi?n nay g?n nh? v ??i .


Loa Center BIK BP-S35 - Gi tnh ci

Loa BIK BP-S35 ?y l m?u loa cao c?p c phong cch thi?t k? d?ng ch? nh?t di ki?u loa center nh?ng l?i b? tr ?c treo ngang v d?c c th? b? tri loa tho?i mi theo d?ng n?m ho?c ??ng. 2 loa bass 20cm ???c b? tr 2 bn c?nh cn loa treble d?ng ci ???c b? tr ? gi?a .


Loa BIK BS 338

Loa BIK BS 338 l m?t trong nh?ng dng loa ch?t m v??t tr?i so v?i ngo?i hnh , n?u b?n t?ng th?n t??ng ch?t m Bose 301 th BIK BS-338C ch?t m dnh cho nh?c khng h? thua km v ti?ng ca th v??t tr?i Bose . B?n c th? dng lm center n?u ?ang s? d?ng amply 4 knh , vang s? .
Loa Karaoke BIK 998X

Loa Karaoke BIK 998X v?i cng su?t 300w/600w tch h?p m?ch h?i ti?p ch?ng try treble , khi m thanh qu c??ng ?? treble cho php , phn t?n s? t? ng?t treble ?? b?o v? loa khng gy chy treble


Loa BIK 999 NV

Loa BIK BS-999NV ? hi?n di?n r?t nhi?u trong cc ?i?m Karaoke kinh doanh v phng gi?i tr cao c?p c?a gia ?nh nh? ?? b?n v ch?t l??ng m thanh m n ? th? hi?n ???c . Ngo?i tr? ?p ?ng t?t cho gi?ng ca v?i cng su?t ??nh 1100w nn BIK BS-999NV th? hi?n nh?c m?nh v nh?c Dance r?t t?t khng h? thua km cc dng loa full .Trang 1
Về Đầu Trang