Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Vang Li?n Cng Su?t ( thay th? amply karaoke )

Menu trái Desktop View
Trang 1
DJK DK 500 - Vang C? Li?n Cng Su?t

Amply DJK DK 500 l model m?i nh?t 2020 . Amply li?n vang c? ?ang hot nh?t hi?n ny. v?i kh? n?ng ch?ng h t?t , ca nh? nh?c hay , cng su?t kh l?n l ?u ?i?m c?a amply DJK DK 500 . Th??ng hi?u Taiwan - s?n xu?t TQ - B?o hnh 12 thng


Amply DJK 2000 - Vang c? li?n cng su?t

Amply DJK 2000 l s?n ph?m Amply li?n vang c? ?ang hot nh?t hi?n ny. v?i kh? n?ng ch?ng h t?t , ca nh? nh?c hay , cng su?t kh l?n l ?u ?i?m c?a amply DJK 2000 . Th??ng hi?u Taiwan - s?n xu?t TQ - B?o hnh 12 thngAmply Bosa T3000 - Vang s? li?n cng su?t
Amply Guinness Premium 900MB - Vang s? li?n cng su?t

Amply Guinness Premium 900MB ( Vang s? li?n cng su?t ) l dng s?n ph?m chuyn nghi?p, ???c s?n xu?t theo cng ngh? M? v?i nh?ng linh ki?n cao c?p. V?i cng su?t kh cao, ln ??n 900W/ 2CH/ 8 Ohm b?n c th? yn tm v? hi?u qu? m thanh c?a thi?t b? ny.


Amply BF 9900A Pro - Vang S? Li?n Cng Su?t

Amply BF 9900A Pro - Vang S? Li?n Cng Su?t l model m?i nh?t trong amply karaoke dsp c?a BF


Amply Guinness Premium 2600 MB - Vang s? li?n cng su?t

Amply Guinness Premium 2600 MB ( Vang s? li?n cng su?t ) l dng Power 4 knh ?i?u ch?nh ??c l?p, v?i cng su?t c?c kh?ng 2400W/ 4CH/ 8 Ohm, gip khu?ch ??i m thanh m?nh m?, s?ng ??ng, cho b?n c?m gic nh? ?ang tr?i nghi?m dn nh?c s?ng ?ch th?c. Amply Guinness Premium 2600 MB ( Vang s? li?n cng su?t ) ???c trang b? 2 nhm MIC cn ch?nh ??c l?p v?i 15 c?n ch?nh EQ ring bi?t, v?i tnh n?ng ny, nh?ng chuyn vin ch?nh nh?c s? d? dng bi?n ha m thanh theo mu?n c?a mnh.


Amply TX 400 - Vang s? li?n cng su?t

amply Karaoke TX 400 g?n nh? tr? ???c nh?ng dng loa kh tnh nh?t c? loa n?m v loa full , echo kh m??t v kh? n?ng c?t h 100% l m?t ?i?u ?u vi?t trong karaoke


Amply CA Sound KA 350 - Vang c? li?n cng su?t

Amply CASound KA 350 c h? th?ng ch?ng h tuy?t ??i ho?t ??ng d?a trn nguyn l t??ng t? nh? vang s?. ?y l m?t thi?t b? hi?n ??i, ???c thi?t k? b?i CAsound Vi?t Nam v?i nh?ng cng ngh? v linh ki?n hi?n ??i nh?t, nn n c nh?ng ?u ?i?m ??c bi?t, nh?ng tnh n?ng thng minh, ho?t ??ng t?t, kh? n?ng x? l m thanh chu?n ??n t?ng chi ti?t nh? ...Amply CA Sound KA 450 - Vang c? li?n cng su?t

Amply CASound KA 450 ( vang li?n cng su?t ) l model m?i nh?t c?a hng CASound , c h? th?ng ch?ng h tuy?t ??i ho?t ??ng d?a trn nguyn l t??ng t? nh? vang s?. Tch h?p ??y ?? tnh n?ng nh? bluetooth , ch?ng h , c?ng quang ...


Vang c? CAVS F5000 + C?c ??y CAVS 2700

Vang c? CAVS F5000 + C?c ??y CAVS 2700 l m?t trong nh?ng combo vang c? + ??y r?t hay c?a CAVS , thay th? hon h?o cho amply Karaoke thm nhi?u ch?c n?ng nh? ch?ng h , bluetooth , c?ng quang ( optical )Vang c? kiwi 9000 + C?c ??y PA 800

Vang c? kiwi 9000 v C?c ??y PA 800 thay th? amply karaoke truy?n th?ng v th?t sut?o nn s? khc bi?t r r?t . ca nh? , ch?ng h chi ph gi thnh th?p


Vang c? CA Sound MN200 + C?c ??y CA Sound 2/600

Vang c? CA Sound MN200 + C?c ??y CA Sound 2/600  thay th? hon h?o cho amply karaoke . V?i gi khuy?n mi t?t nh?t hi?n nay .


Vang c? CA Sound MN 200 + C?c ??y CA Sound 2850

Vang c? CA Sound MN 200 + C?c ??y CA Sound 2850 thay th? hon h?o cho amply karaoke , th? hi?n nh?c v karaoke v??t tr?i , ?? cc tnh n?ng ch?ng h , bluetooth , optical ( c?ng quang )


Vang C? Paramax DX 2500 AIR + C?c ??y Paramax DA 2500

B? ?i Vang s? "ch?nh c?" DX-2500AIR DSP v main cng su?t DA-2500 c?a PARAMAX ???c thi?t k? ??ng b?, s? h?u v? ??p chung t? cng ngh? s?n bng Piano, ???c ??t c?nh nhau t?o nn hi?u ?ng th?m m? hi?n ??i, sang tr?ng.


Combo Vang S? Paramax DX 2500 AIR + C?c ??y Paramax MA120

B? ?i Vang s? "ch?nh c?" DX-2500AIR DSP v main cng su?t MA120 c?a PARAMAX ???c thi?t k? ??ng b?, s? h?u v? ??p chung t? cng ngh? s?n bng Piano, ???c ??t c?nh nhau t?o nn hi?u ?ng th?m m? hi?n ??i, sang tr?ng.


Combo Vang S? CA Sound 9900 + C?c ??y CA Sound 2850
Combo Vang S? BIK 8500 + C?c ??y BIK 840x

Combo Vang S? BIK 8500 + C?c ??y BIK 840x c th? ni ?y l m?t combo ??ng c?p , g?n nh? d?n ??u trong dng combo vang s? v ??y . Th??ng hi?u BIK Audio l th??ng hi?n m thanh tu?i ??i 20 n?m ??n t? Nh?t B?n . V?i th? tr??ng VN th BIK c m?t ? nh?ng phng karaoke cao c?p , qun kinh dooanh


Trang 1
Về Đầu Trang