Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

C?c Cng Su?t , C?c ??y 2 knh 4 knh

Menu trái Desktop View
Trang 1 2 [>] [>>]
Qu?n l ngu?n 8 c?ng Pro

Qu?n l ngu?n 8 c?ng Pro v?i 10 c?ng ra ?i?n 220V nh?ng c tnh n?ng b?t ngu?n ?i?n l?n l??t t?ng c?ng m?t. ?? tr? c?a t?ng c?ng c th? ???c ?i?u ch?nh t? 0-999 giy, ty ng??i dng.

C?c ??y 2 knh Prolab PA3500

C?c ??y 2 knh Prolab PA3500 ? thay ??i ton di?n cch nhn c?a dn ch?i m thanh chuyn nghi?p v ??c bi?t tr? nn g?n g?i h?n ??i v?i nh?ng khch hng s? d?ng cho m?c ?ch gi?i tr, karaoke, nghe nh?c gia ?nh v?i nh?ng tnh n?ng ?u vi?t


C?c ??y 4 knh Bosa 3800

C?c ??y 4 knh Bosa 3800 - S?n ph?m chnh hng Nh?p Kh?u Cao C?p. - 4 Knh ??u Ra cng su?t th?c ( 48 Transitor ) - 800W / 8ohm / x 4 knh | 1250w / 4ohm / x 4 knh | 2400w / Bridge Mode | Chuyn Dng cho sn kh?u h?i tr??ng l?n, ?p ?ng ?nh 4 Loa Full ?i, ho?c 8 Loa full ??n, Cn t? 75mm ??n 100mm
C?c ??y 2 knh PA800

C?c ??y 2 knh PA800 c cng su?t m?nh , s? d?ng 32 s Toshiba cng su?t ln ??n 800w/knh/8Ohm * 2 ?nh t?t cc dng loa full 4 t?c ch?t m r?t t?t v ??c bi?t  gi c? ph h?p ng??i tiu dng . B?o hnh 12 thng


C?c ??y 2 knh Navison 800 SE

Navison Audio NPA 800SE v?i cng su?t kh?ng ( 550w * 2 / 8 Ohm ) . Navison Audio NPA 800SE  ra ??i nh?m ph?c v? nhu c?u nghe nh?c ,Karaoke chuyn nghi?p , kinh doanh , v?i kh? n?ng ?nh lu dI lin t?c , b?n b? , cng su?t l?n nh?m ?p ?ng cc c?p loa kh tr? nh? JBL , BIK .... v cho ra ch?t m s?ch .


C?c ??y CAVS 2700

C?c ??y CAVS 2700 Gold ???c trang b? h? th?ng t? l?c ch?t l??ng cao, cng su?t ??u ra ln t?i 1200W/2 knh ( 600W 1 knh) cho ch?t m trung th?c, m?nh m? v khng mo ti?ng cho d ch?i ? ch? ?? m?nh v trong th?i gian di.


C?c ??y 4 knh CAVS 4600A

C?c ??y CAVS 4600A ny c cng su?t ??t 600w m?t knh v?i 8 Ohm , 1000w m?t knh v?i 4 Ohm gip chi?c c?c ??y d? dng ph?i ghp v?i cc dng loa karaoke c trn th? tr??ng , mang ??n s? ?n t??ng kh phai trong lng ng??i tiu dng.


C?c ??y 2 knh Paramax DA 2500

C?c ??y 2 knh Paramax DA 2500 v??t xa kh? n?ng khu?ch ??i m thanh thu?n ty, l b? phng xu?t s?c gip khai thc t?i ?a cng su?t v ch?t m c?a cc thi?t b? cng ph?i ghp nh?: vang s?, mixer, loa karaoke.


C?c ??y 2 knh Paramax Pro Ma 120

C?c ??y 2 knh Paramax Pro Ma 120 t?o ra sn kh?u m thanh r?ng m? b?ng ton b? d?i m cn b?ng v?i c??ng ?? m?nh m? v ?n ??nh. Cng su?t  ??u ra c?c ??i ??t m?c 1200 Watt t?i tr? khng 8 Ohm, ph h?p ?? ph?i ghp v?i nhi?u m?u loa chuyn dng.


C?c ??y 2 knh Paramax Pro MA 220

C?c ??y 2 knh Paramax Pro MA 220 ???c thi?t l?p ?? ho?t ??ng ??t m?c cng su?t m?nh m? 1200 Watts/ 1 knh/ 4 Ohm, ?y l m?c cng su?t t?i ?u cho nhi?u nhu c?u s? d?ng. S?n ph?m c th? ph?i ghp v?i cc loa cng su?t l?n, ?p ?ng nhu c?u th??ng th?c m thanh m?nh m? nh?ng v?n ??m b?o t?ng d?i m ???c x? l chuyn nghi?p, tinh t?.


C?c ??y 4 Knh Agasound A3

Agasound A3 l dng ??y cng su?t 4 knh ngu?n xuy?n c?a hng Agasound v?i cng su?t ko m?i knh ? ch? ?? 8 ohm kho?ng 600W. Dng s?n ph?m s? d?ng cng ngh? bi?n p ngu?n xuy?n, v?i l?p m?ch TD m?i, ?em ??n hi?u su?t s?n ph?m cao v ch?t l??ng.


C?c ??y 4 Knh Agasound A4

Agasound A4 l dng ??y cng su?t 4 knh ngu?n xuy?n c?a hng Agasound v?i cng su?t ko m?i knh ? ch? ?? 8 ohm kho?ng 800W. Dng s?n ph?m s? d?ng cng ngh? bi?n p ngu?n xuy?n, v?i l?p m?ch TD m?i, ?em ??n hi?u su?t s?n ph?m cao v ch?t l??ng.


C?c ??y 2 knh CA Sound 2/600

C?c ??y 2 knh CA Sound 2/600 l lo?i c?c ??y 2 knh v?i cng su?t 600W/CH/8? stereo v 1000W/CH/4? stereo. V?i m?c cng su?t ny th s? ph h?p cho nhu c?u gi?i tr t? gia ?nh cho ??n h? th?ng m thanh karaoke chuyn nghi?p v ng??i s? d?ng c th? d? dng k?t h?p v?i ?a s? dng loa Full-range v Sub-woofer hi?n nay trn th? tr??ng.


C?c ??y 2 knh CA Sound 2850

C?c ??y 2 knh CA Sound 2850 ???c xem l model cao c?p  c?a CA Sound trong cc dng cng su?t 2 knh , M?ch Cng su?t ki?u Class H, S? d?ng bi?n p Xuy?n. cng su?t ln ??n 850w/knh cho loa 8 Ohm , CA Sound 2850 ?? kh? n?ng ?nh nh?ng loa 4 t?c , 5 t?c kh tnh nh?t


C?c ??y 2 knh CA Sound 2/800

C?c ??y 2 knh CA Sound 2/800 l lo?i c?c ??y 2 knh v?i cng su?t 800W/CH/8? stereo v 1300W/CH/4? stereo. V?i m?c cng su?t ny th s? ph h?p cho nhu c?u gi?i tr t? gia ?nh cho ??n h? th?ng m thanh karaoke chuyn nghi?p v ng??i s? d?ng c th? d? dng k?t h?p v?i ?a s? dng loa Full-range v Sub-woofer hi?n nay trn th? tr??ng.


C?c ??y 4 knh CA Sound 4700

C?c ??y 4 knh CA Sound 4700 l cng su?t 4 knh nn r?t l?i ch khi khng c?n ph?i t?n nhi?u chi ph v khng gian di?n tch ?? s? h?u nhi?u chi?c main ?? ph?c v? ph h?p v?i dn nh?c.


C?c ??y 4 knh CA Sound 4.6

C?c ??y 4 knh CA Sound 4.6 Ph h?p ghp dn gia ?nh , kinh doanh , xi ngu?n t?ng pho , cng su?t 650w/8 Ohm * 4 knh , d? s?c ko hai ?i loa full 3 t?c , 4 t?c , Ki?u dng ??p m?t , hng nh?p kh?u chnh hng , xu?t x? r rng


C?c ??y 4 knh CA Sound 4.8

C?c ??y 4 knh CA Sound 4.8 Ph h?p ghp dn gia ?nh , kinh doanh , xi ngu?n t?ng pho , cng su?t 800w/8 Ohm * 4 knh , d? s?c ko hai ?i loa full 3 t?c

C?c ??y 4 knh CA Sound 4850

C?c ??y 4 knh CA Sound 4850 g?n nh? l model hay nh?t trong cc main 4 knh gi t?m trung . Cng su?t CA Sound 4850 cho ch?t m s?ch , sng , cng su?t l?n 850w/knh * 4 d? s?c ?nh loa 4 t?c , 5 t?c , sub h?i 5 t?c


C?c ??y 4 knh CA Sound 4-800

C?c ??y 4 knh CA Sound 4/800 l dng c?c ??y ??i m?i nh?t v hi?n ??i nh?t, v?i cng su?t ln ??n 800 watt x 4 knh th kh? n?ng ?i?u ch?nh v? m thanh tch b?ch v ring r?i t?ng loa 1 l kh d? dng.


C?c ??y Mono BIK BPA 600x

C?c ??y Mono BIK BPA 600x l m?u Power BIK m?i nh?t hi?n nay thu?c series X, v?i thi?t k? m?t knh mono c cng su?t 400w - 800W  . Bik 600x l main cng su?t Mono c?a BIK chuyn ?nh Center , Sub  . Main c cng su?t kh l?n ,linh ki?n cao c?p , ?nh t?t sub h?i 5 t?c .Ghp v?i sub w66 c?a BIK th bao hayC?c ??y 2 knh BIK BPA 5000

C?c ??y 2 knh BIK BPA 5000 kh ??ng c?p v?i t?m gi v?a ph?i , cng su?t ??u ra m?i knh 500W cho loa 8 ohm ? ch? ?? Stereo,  ? ch? ?? Bridge  mono s? cho ra cng su?t ln ??n 2800W cho loa 8 Ohm.

C?c ??y 4 knh BIK BPA 840x

C?c ??y 4 knh BIK BPA 840x  l main cng su?t 4 knh c?a BIK  v?i cng su?t 800w/knh * 4 cho loa 8 ohm , 1200w/knh cho loa 4 0hm , Bridgre Mono ln t?i 3200wC?c ??y 2 knh Crown XLi 800

+ C?c Cng Su?t Crown XLi 800 chuyn d?ng cho m thanh karaoke chuyn nghi?p, cho m thanh m?nh m?, m thanh r rng, thch h?p cho nh?ng phng karaoke ph? bi?n t? 20m2 tr? xu?ng ?nh v?i cc dng loa nh?


C?c ??y 2 knh Crown XLi 1500

C?c Cng Su?t Crown XLi 1500 chuyn d?ng cho m thanh karaoke chuyn nghi?p, cho m thanh m?nh m?, m thanh r rng, thch h?p cho nh?ng phng karaoke ph? bi?n t? 20m2 tr? xu?ng ?nh v?i cc dng loa nh?.C?c ??y 2 knh Crown XLi 2500

C?c Cng Su?t Crown XLi 2500 chuyn d?ng cho m thanh karaoke chuyn nghi?p, cho m thanh m?nh m?, m thanh r rng, thch h?p cho nh?ng phng karaoke ph? bi?n t? 28m2 tr? xu?ng ?nh v?i cc dng loa trung bass t? 30cm tr? xu?ng.


C?c ??y 2 knh Crown XLi 3500

+ C?c Cng Su?t Crown XLi 3500 chuyn d?ng cho m thanh karaoke chuyn nghi?p, cho m thanh m?nh m?, m thanh r rng, thch h?p cho nh?ng phng karaoke ph? bi?n t? 30m2  ?nh v?i cc dng loa trung v l?n , bass 50cm tr? xu?ng.


Crown KVS 300 - C?c ??y 2 knh

C?c ??y cng su?t Crown KVS 300 . ?y l dng ??y 2 knh th? h? m?i nh?t  c?a cng ty Crown tch h?p nhi?u tnh n?ng ?u vi?t v gi c? h?p l.

Crown KVS 500 - C?c ??y 2 knh

C?c ??y cng su?t Crown KVS 500 . ?y l dng ??y 2 knh th? h? m?i nh?t  c?a cng ty Crown tch h?p nhi?u tnh n?ng ?u vi?t v gi c? h?p l.

Crown KVS 700 - C?c ??y 2 knh

C?c ??y cng su?t Crown KVS 700 . ?y l dng ??y 2 knh th? h? m?i nh?t  c?a cng ty Crown tch h?p nhi?u tnh n?ng ?u vi?t v gi c? h?p l.

Crown KVS 1000 - C?c ??y 2 knh

C?c ??y cng su?t Crown KVS 1000 . ?y l dng ??y 2 knh th? h? m?i nh?t va hay nh?t c?a cng ty Crown trong sere KVS , tch h?p nhi?u tnh n?ng ?u vi?t v gi c? h?p l. Series g?m 4 s?n ph?m: KVS 300, KVS 500, KVS 700, KVS 1000.Vang c? CA Sound MN200 + C?c ??y CA Sound 2/600

Vang c? CA Sound MN200 + C?c ??y CA Sound 2/600  thay th? hon h?o cho amply karaoke . V?i gi khuy?n mi t?t nh?t hi?n nay .


Vang C? Paramax DX 2500 AIR + C?c ??y Paramax DA 2500

B? ?i Vang s? "ch?nh c?" DX-2500AIR DSP v main cng su?t DA-2500 c?a PARAMAX ???c thi?t k? ??ng b?, s? h?u v? ??p chung t? cng ngh? s?n bng Piano, ???c ??t c?nh nhau t?o nn hi?u ?ng th?m m? hi?n ??i, sang tr?ng.


Combo Vang S? Paramax DX 2500 AIR + C?c ??y Paramax MA120

B? ?i Vang s? "ch?nh c?" DX-2500AIR DSP v main cng su?t MA120 c?a PARAMAX ???c thi?t k? ??ng b?, s? h?u v? ??p chung t? cng ngh? s?n bng Piano, ???c ??t c?nh nhau t?o nn hi?u ?ng th?m m? hi?n ??i, sang tr?ng.


Combo Vang S? CA Sound 9900 + C?c ??y CA Sound 2850
Combo Vang S? Paramax MX 2000 + C?c ??y Paramax MA 120

K?t h?p 2 s?n ph?m Pro c?a Paramax : Vang S? Paramax MX 2000 + C?c ??y Paramax MA120 t?o nn m?t combo ??ng c?p , cng su?t 600w * 2 ( 8 ohm ) d? s?c ko nh?ng c?p loa full 3 t?c kh ?nh nh?t hi?n nay nh? BIK , JBL , MARTIN , PARAMAX PRO S12 , C12 ...


Trang 1 2 [>] [>>]
Về Đầu Trang