Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Vang C? - Vang s? - Mixer

Menu trái Desktop View
Trang 1 2 [>] [>>]
Vang c? GUINNESS PDX 810B

Vang c? GUINNESS PDX 810B l model cao c?p bn ch?y nh?t trong dng vang c? c?a Guiness . Vang c? GUINNESS PDX 810B, m?t thi?t b? gip dn m thanh nh b?n hon h?o h?n.


Vang c? GUINNESS PDX 710B

Vang c? GUINNESS PDX 710B l model vang c? c ch?ng h , bluetooth bn ch?y nh?t c?a Guiness


Thi?t b? nng ti?ng Idol IP 200s chnh hng VN - New 2020

Thi?t b? nng ti?ng Idol IP 200s New 2020 l model nng c?p c?a Idol IP 200 v?a ra m?t ??u n?m 2020 . Nng ti?ng Idol IP 200s l thi?t b? nng nh?c v ti?ng ca cho amply ho?c vang s? , gip nh?c hay h?n , ti?ng ca nh? h?n , b?t h micro .V?i kh? n?ng lm nh?c s?ch h?n 


Vang c? ch?ng h - Bluetooth bn ch?y

Nh?ng ?u ?i?m n?i b?t c?a vang c? : Tinh ch?nh nh?c, micro d? dng b?ng tay , thi?t k? thn thi?n ??i v?i ng??i dng. C th? ghp v?i amply ho?c c?c ??y cng su?t . Ch?c n?ng ch?nh Echo, Delay, ch?nh m s?c v micro ring bi?t. C c?ng quang digital ( optical ) . M?t s? vang c? c tch h?p board nh?n Bluetooth v USB ?? ch?i nh?c MP3 . H? th?ng ch?ng h cao c?p Hi?n nay, nh?ng s?n ph?m vang c? m?i ra ???c tch h?p bo m?ch ch?ng h, v v?y khi s? d?ng vang c?, b?n c th? tho?i mi ht m khng lo b? h, rt.


Mixer TJ TEF 30 - Vang s? ch?nh c?

Mixer TJ TEF 30 - Model g?n nh? hay nh?t dng dng vang c? ,mixer c? hi?n nay - Ch?ng h - nng ti?ng ca TJ ??n T? Hn Qu?c -Made in Korea


Vang s? JBL KX200 - Ba Sao

Vang s? , Mixer JBL KX200 - Cng ngh? ch?ng h AFE c?a DBX , 6 Knh ??u Ra V?i EQ Ch?nh ??c L?p , 2 ???ng X? L Micro Ring Bi?t , Echo V Reverb C Nhi?u Thng S? ?? Ch?nh H?n .  JBL KX 200 l s?n ph?m thu?c t?p ?on Harman .   JBL KX200 v?a l m?t Mixer + Professor v?a l preampli v?i ??y ?? cc tnh n?ng ....


Vang s? JBL KX180

Vang s? JBL KX180 l m?t thi?t b? x? l tn hi?u s? , ? Vi?t nam g?i l mixer s? hay vang s? DSP, ???c thi?t k? ring cho Karaoke, cung c?p b? x? l m thanh cho vi?c nng cao ho?c tinh ch?nh nh?c v ti?ng ca .Vang s? JBL KX180 ???c trang b? 3 ng vo 6.5mm dnh cho microphone chia lm 2 nhm, 2 ng vo ki?u RCA v 1 ng vo optical dnh cho music, v m?t ng RCA dnh cho k?t n?i thu m. JBL KX180 h? tr? l?u tr? v g?i ???c 10 Preset v c th? thao tc tay ho?c auto cc ch? ?? sing, dance .


Vang s? CA Sound Pro 2

Vang s? karaoke CA Sound Pro 2  l b? x? l tn hi?u m thanh karaoke hi?u su?t cao cho php ng??i dng ki?m sot ??c l?p v x? l tn hi?u m thanh trn cc ngu?n nh?c, ??ng th?i ?i?u ch?nh gi?ng ht theo yu c?u b?ng cc hi?u ?ng k? thu?t s?. Model m?i nh?t 2019


Vang s? BIK BPR 6000

+ N?u b?n c?n 1 vang s? ??ng c?p - hay - ?n ??nh cao th Vang s? BIK BPR 6000 ch?c ch?n l m?t model r?t ?ng l?a ch?n + Ca nh? , ch?ng h tuy?t ??i , c remote


Vang s? BIK BPR 8000

Vang s? BIK 8000 l model ??u b?ng c?a BIK - Audio c kh? n?ng lm hi lng nh?ng khch hng kh tnh nh?t , ???c h? th?ng karaoke kinh doanh ?a chu?ng , ch?ng h 100% , nh?c s?ch chi ti?t , echo revert r rng ....


Vang s? BIK BPR 8500

Vang s? BIK BPR 8500 ra ??i ?? kh?ng ??nh lun l m?t trong nh?ng model vang s? d?n ??u th? tr??ng vang s? , cc tnh n?ng ngy cng ???c c?i ti?n ?? ph h?p h?n v?i ng??i tiu dng ?ng Nam v th? tr??ng Karaoke

Nng ti?ng Idol IP100 chnh hng VN, model 2019

Nng ti?ng Idol IP 200 l model nng c?p c?a Idol IP 100 v?i linh ki?n cao c?p h?n , kh?c ph?c tnh tr?ng n? ti?ng khi t?t m? thi?t b? , xi t? v ic cao c?p h?n cho ti?ng trong v s?ch h?n . Hng chnh hng do VN s?n xu?t ,Nng ti?ng Idol IP 200 l model 2019 , model m?i nh?t c?a nng ti?ng IdolT-Acoustics A6 - Vang c? Ch?ng h Bluetooth

T-Acoustics A6 - Vang c? Ch?ng h Bluetooth | ?u ?i?m v??t tr?i : - M?t trong nh?ng mixer analog c ch?t m echo r?t hay , c th? ch?nh ???c bass mid treble c?a gi?ng ca - Tch h?p board ch?ng h - Mixer hi?m hoi c c?ng center v sub r?i ?? ng??i dng ghp center - ??c bi?t l c?ng sub out ch?nh ???c c?t t?n c?ng nh? voloume sub khng ?n h??ng ??n loa ( ch? c trong vang s? )


CA Sound KTV12 - Vang c? , ch?ng h , bluetooth

?u ?i?m v??t tr?i c?a vang c? KTV 12 : - M?t trong nh?ng mixer analog c ch?t m echo r?t hay , c th? ch?nh ???c bass mid treble c?a gi?ng ca - Tch h?p board ch?ng h th? h? 3 , ch?ng h t?t h?n nh?ng ca khng n?ng


CA Sound KTV18 - New 2019 - Vang c? , ch?ng h , bluetooth

?u ?i?m v??t tr?i c?a vang c? KTV 18 : - M?t trong nh?ng mixer analog c ch?t m echo r?t hay , c th? ch?nh ???c bass mid treble c?a gi?ng ca - Tch h?p board ch?ng h th? h? 3 , ch?ng h t?t h?n nh?ng ca khng n?ng ...
Vang c? CAVS F5000 Gold - ch?ng h , Bluetooth

Vang c? CAVS F-5000 Gold l b? x? l tn hi?u m thanh karaoke cho ch?t l??ng t?t nh?t. Ca nh? , ch?ng h , c bluetooth .S?n ph?m ?ng d?ng cng ngh? tin ti?n nh?t hi?n nay v?i m?ch ch?ng h Anti-Feedback th? h? 4 ch?ng ru rt c?c k? hi?u qu? , tch h?p bluetooth . Th??ng hi?u CAVS l t? vi?t t?t c?a Credible Audio Visual Solutions, c?a Hoa K?. CAVS l cng ty ho?t ??ng trong l?nh v?c ?i?n t? m thanh bao g?m thi?t b? ph?n c?ng, ph?n m?m ?ng d?ng v gi?i php h? th?ng. ???c thnh l?p vo n?m 1995, ??n nay n?n mng th??ng hi?u CAVS ? r?t v?ng ch?c.


CA Sound MN200 - Vang c? ch?ng h , bluetooth

Vang c? CASound MN200 s? d?ng cng ngh? tiu chu?n m thanh c?a M? v?i ch?t m m??t m v nh? nhng. Khng gy cho ng??i dng nghe kh ch?u nh? ?a s? cc lo?i vang c? c trn th? tr??ng Vi?t Nam hi?n nay.


KIWI KB 9000 Bluetooth - Vang s? , Mixer s?

Vang c? KIWI KB9000 Bluetooth  ??y ?? cc tnh n?ng karaoek , Echo, Rever m??t m, 6 ch?c n?ng nh? ring bi?t cho nh?c v micro. 8 ch?c n?ng nh? cho Effect, v ???c tch h?p ??y ?? cc c?ng ?n ch?i Optical, Bluetooth .


T-Acoustics 6600 Bluetooth - Vang s? ch?nh c?

T-Acoustics 6600 Bluetooth - Vang s? ch?nh c? s? d?ng Chip 48bit TM620001A t?o hi?u ?ng ti?ng vang m?m m?i , n?nh gi?ng ,d? ht c?a echo k?t h?p v?i hi?u ?ng ti?ng vang chuyn nghi?p c th? d? dng thay ??i ?? ph h?p v?i nhi?u thi quen ht khc nhau


Vang c? MiSound MX16 - ch?ng h , bluetooth

Vang c? Misound MX16 ?p ?ng t?t nhu c?u karaoke gia ?nh , echo revert r?tt hay , tch h?p bluetooth , usb , c c?ng quang . Vang c? Misound MX16 ???c trang b? b? vi x? l thng minh, h? th?ng m?ch tn hi?u th? h? m?i nh?t gip l?c m c?c t?t,  m ra c?c hay khng r si.


Paramax DX 2500 AIR DSP - Vang s? ch?nh c?

Vang s? ch?nh c? Paramax DX 2500 AIR DSP v?i h? m?ch x? l tn hi?u ??nh cao, s? d?ng Chipset c?c m?nh t? th??ng hi?u Dream S.A.S (Php); B? vi ?i?u khi?n c?a Cypress Semiconductor (M?) k?t h?p chip DAC c?a Texas Instruments (M?) - lin minh hng ??u cho kh? n?ng ti hi?n m thanh & gi?ng ht ?iu luy?n.


Vang s? CA Sound KP 9900 Plus

Vang s? CASound  KP9900 plus ???c thi?t k? theo cng ngh? antilarsen chuyn nghi?p ??c l?p. S?n ph?m n l s? l?a ch?n s? 1 v thch h?p cho cc phng karaoke chuyn nghi?p.


Vang s? CAF X2000+

Vang s? CAF X2000 + ???c tch h?p ??n 20 d?i EQ c th? ?i?u ch?nh ? d?i t?n t? 20Hz ??n 20kHz v c kh? n?ng c?t HPF cng nhi?u cng ngh? hi?n ??i khc gip b?n c th? hi?u ch?nh ch?t m cho ph h?p v?i t?ng gi?ng ca ho?c t?ng khng gian phng karaoke.


Vang S? Paramax Pro MX 2000

Vang S? Paramax Pro MX 2000 l dng mixer v??t m?i mong ??i c?a Paramax , v?i gi trung bnh nh?ng xi ton b? linh ki?n cao c?p v ??c bi?t x? l dc ?? s?ch c?a nh?c v ti?ng ca kh m??t m , test th? v so snh th h?n h?n cc dng mixer s? th??ng hi?u VN ho?c TQ hi?n nay

Vang s? Paramax MX 220

Vang s? Paramax MX 220 l b? x? l tn hi?u m thanh karaoke k? thu?t s? ch?t l??ng cao cho php ng??i dng ki?m sot ??c l?p v linh ho?t tn hi?u m thanh trn cc ngu?n nh?c, ??ng th?i tho?i mi ?i?u ch?nh gi?ng ht theo phong cch ring c?a m?i ng??i s? d?ng v?i thi?t k? ng vo 10 band Equalizer cho nh?c n?n v ??n 15 band cho ph?n gi?ng ht.


Navison Audio NTM-102

Navison Audio NTM-102 l b? tr?n KaraOke - Ti?n khu?ch ??i dng ?n ?i?n t?, ???c thi?t k? cho nhu c?u nghe nh?c v KaraOke. V?i vai tr l trung tm ?i?u khi?n trong h? th?ng m thanh, NTM-102 c nhi?m v? ti t?o m thanh chnh xc v trung th?c nh?t.


BIK BBL 55 - Cn B?ng , Nng Ti?ng BIK

Cn B?ng - Nng Ti?ng BIK BBL-55 . Khi ht karaoke, ti?ng nh?c n?n c th? pht ra to nh? khc nhau ty t?ng bi ht. Nguyn nhn l do vi?c ghi m vo ??a nn khng ??ng ??u v? ch?t l??ng, ho?c nh?c n?n ???c pht ra t? nhi?u ngu?n m khc nhau nh? DVD, MP3, Video Tape ?? kh?c ph?c tnh tr?ng ? , BIK cung c?p thi?t b? cn b?ng nh?c BIK BBL 55 ....


Mixer Soundcraft UI12

Mixer Soundcraft UI12 Digital l thi?t b? m?i nh?t trong dng mixer c?a SoundCraft , chuy?n ??i t? truy?n th?ng Analog qua Digital . Soundcraft ? mang l?i 1 s?n ph?m cng ngh? hon h?o.


Vang s? Agasound DP 4000

Vang s? Agasound DP  4000 l  s?n ph?m ???c thi?t k? b?i cc chuyn gia m thanh hng ??u th? gi?i trn dy chuy?n s?n xu?t my mc tin ti?n nh?p kh?u t? ??c. V?i cc tnh n?ng v??t tr?i, cng t?c ?? x? l nhanh, ??n gi?n d? s? d?ng s?n ph?m th?c s? thch h?p l?p ??t trong cc h? th?ng m thanh karaoke, bar club trn th? tr??ng Vi?t nam hi?n nay.Vang s? Paramax Pro MX 320

Kh? n?ng x? l tn hi?u chuyn nghi?p c?a vang s? Paramax MX-320  cho php m nh?c th? hi?n ? m?c ?? t??i sng nh?ng khng chi g?t v tr? nn ??t bi?t trung th?c d??i s? h? tr? c?a lo?t tnh n?ng x? l - cn ch?nh ti?ng ?n trnh d?i m .....

Thi?t b? nng ti?ng Idol IP100 - 2019 New

Thi?t b? nng ti?ng Idol IP100 - 2019 New - Hng chnh hng VN , B?o hnh 12 thng , Idol ip 200 l b?n nng c?p c?a ip 100 , ti?ng chi ti?t h?n , kh?c ph?c tnh tr?ng n? loa khi t?t m? thi?t b?


Thi?t b? nng ti?ng Idol IP 200 chnh hng VN - Model New 2019

Nng ti?ng Idol IP 200 l thi?t b? nng nh?c v ti?ng ca cho amply ho?c vang s? , gip nh?c hay h?n , ti?ng ca nh? h?n , b?t h micro .V?i kh? n?ng lm nh?c s?ch h?n , khi b?t vo lm trung gian cho amply  , b?n c th? t?ng bass treble v t?n s? ti?ng ca nh? , lm g?n v s?ch ti?ng , nh?c r rng m? l?n khng b? b? ti?ng . Ngoi ra Idol IP200 cn c tnh n?ng tch tn hi?u sub ring kh?i nh?c , ch?nh sub ty thch m khng h? ?nh h??ng ti?ng nh?cPeavey PV 231 - L?c Ti?ng Equalizer

Equalizer PEAVEY PV 231EQ v?i 31 t?n s? x 2 m?i knh 6 - 12 db km ch? ?? cut low 24 db. Dng EQ n?i ti?ng ch?t l??ng cao h? tr? m thanh nh th?, h?i tr??ng, sn kh?u.


DBX 223XL - Crossover

Crossover 223XL ???c thi?t k? ??c bi?t v?i cng ngh? x? l tn hi?u k? thu?t s? ? ???c p d?ng cho ch? ?? ho?t ??ng c?a crossover 223XL, trong ? c s?n cc c?u hnh vo / ra cho k?t n?i ph h?p v?i m?i yu c?u c?a nh?ng chuyn gia m thanh kh tnh nh?t.


DBX 215 - L?c ti?ng Equalizer

DBX 215 - L?c ti?ng Equalizer ???c thi?t k? nh?m lm thay ??i tnh ch?t m thanh khi m thanh ?i qua n. N cn ???c hi?u l b? cn b?ng m thanh. EQ s? d?ng nhi?u b? l?c ?i?n t? m m?i ci lm vi?c theo nguyn l t?ng gi?m tn hi?u c?a t?ng d?i t?n. C nhi?u lo?i EQ khc nhau v m?i lo?i l?i c nh?ng nt ?i?u khi?n khc nhau.


Graphic Equalizer DBX 231s - Lo?i 1

Equalizer DBX 231S l thi?t b? x? l m thanh c th? ?p ?ng ???c nhu c?u c?a cc mi tr??ng gia t?ng m thanh v?i nh?ng ?i h?i kh?t khe nh?t. S?n ph?m cung c?p b? ?i?u khi?n tr?c quan v ??n gi?n, d? s? d?ng.

Trang 1 2 [>] [>>]
Về Đầu Trang