Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

+ Mn chi?u cc lo?i

Menu trái Desktop View
Trang 1
Mn chi?u ?i?n 16:9

T?t c? hnh ?nh chi?u ln ???c hi?n th? ??y ??, r nt trn mn hnh.
Thch h?p cho vi?c chi?u d? li?u v hnh ?nh.
Mn ???c lm b?ng v?i v s?i t?ng h?p theo cng ngh? DIN 19045,  ng?n ???c nh sng ?i xuyn qua, hi?n th? hnh ?nh v??t tr?i. Mt? mn ?i?n l lo?i chuyn d?ng gi?m ti?ng ?n khi v?n hnh, cng t?c ho?c remote khng dy d? l?p ??t v s?  d?ng.Mn chi?u ?i?n

[if gte mso 9]>

V? h?p b?ng kim lo?i ph? s?n t?nh ?i?n mu tr?ng, ch?ng r? st.

Mn hnh ???c bao b?c b?i khung mu ?en, gi?i h?n hnh ?nh chi?u ln .

T?t c? hnh ?nh chi?u ln ???c hi?n th? ??y ??, r nt trn mn hnh.

Thch h?p cho vi?c chi?u d? li?u v hnh ?nh.

Mn ???c lm b?ng v?i v s?i t?ng h?p theo cng ngh? DIN 19045,  ng?n ???c nh sng ?i xuyn qua, hi?n th? hnh ?nh v??t tr?i. Mt? mn ?i?n l lo?i chuyn d?ng gi?m ti?ng ?n khi v?n hnh, cng t?c ho?c remote khng dy d? l?p ??t v s?  d?ng.Mn chi?u siu sng - Ph?ng - 90 -> 250 inch

Mn chi?u chi?u siu sng - Ph?ng

Mn chi?u Xm - Ph?ng - 90 -> 250 inch

Mn chi?u xm (high contrast series), ???c thi?t k? nh?m t?i cc phng chi?u phim khng c ?i?u ki?n ki?m sot t?t nh?t, n?i m nh sng m?t tr?i v?n l?t vo phng chi?u phim hay t??ng v tr?n c?a phng chi?u c mu qu sng lm t?ng c??ng l??ng nh sng ph?n x?. Mn chi?u xm gip t?ng c??ng t?i ?a mn ?en su v ?? t??ng ph?n c?a hnh ?nh b?ng cc h?n ch? ?nh h??ng c?a nh sng mi tr??ng

Mn chi?u Tr?ng - Ph?ng - 90 -> 250 inch

Mn chi?u tr?ng c? ??nh (fixed frame)Trang 1
Về Đầu Trang