Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Loa xem phim - nghe nh?c

Menu trái Desktop View
Trang 1 2 [>] [>>]
Khuy?n Mi Denon - Yamaha - Jamo - Klipsch - Kef

Amply Denon , loa jamo , sub jamo  loa klipsch , sub klipsch , loa kef  v?i ch??ng trnh khuy?n mi gi t?t nh?t t?i Hong Mai Audio


Loa Yamaha NS F51 - B? loa 5.0

Yamaha NS F51 l dng loa ??ng gi t?m trung c?a Yamaha nh?ng ?p ?ng t?t nhu c?u nghe nh?c , xem phim


Loa Monitor Center MR
Loa Klipsch KC 25

Loa Klipsch KC25 l loa center trong dn 5.1 v?i cng ngh? Tractrix Horn ??c quy?n, center Klipsch cho ra ch?t m r rng chi ti?t


Loa KEF Q650C

Loa KEF Q650c l loa center 2,5 ???ng ti?ng v?i 1 mid-bass 16,5cm, 1 bass 16,5cm, 1 bass th? ??ng 16,5cm v 1 tweeter Uni-Q b?ng nhm kch th??c 2,5cm. T?n s? ?p ?ng t? 64 Hz ??n 28 kHz (+/- 3dB), ?? nh?y 87 dB, cng su?t 160W v tr? khng 8 ohms.


Loa KEF Q150

Loa KEF Q150 - loa bookshelf 2 ???ng ti?ng v?i 1 mid-bass 13,3cm v 1 tweeter Uni-Q b?ng nhm kch th??c 2,5cm. T?n s? ?p ?ng t? 63 Hz ??n 28 kHz (+/- 3dB), ?? nh?y 86 dB, cng su?t 100W v tr? khng 8 ohms. L? h?i thi?t k? pha sau

Loa KEF Q350

Loa KEF Q350 - loa bookshelf 2 ???ng ti?ng v?i 1 mid-bass 16,5cm v 1 tweeter Uni-Q b?ng nhm kch th??c 2,5cm. T?n s? ?p ?ng t? 51 Hz ??n 28 kHz (+/- 3dB), ?? nh?y 87 dB, cng su?t 120W v tr? khng 8 ohms


Loa KEF Q50a

Loa KEF Q50a chnh l dng loa ti?p theo sau R50 ???c KEF thi?t k? d?ng module ??t trn ??nh loa chnh nh?m thay th? vai tr c?a cc loa g?n tr?n trong m?t h? th?ng Dolby Atmos tiu chu?n, gip cho vi?c thi?t l?p v tr?i nghi?m m thanh vm 3D t?i nh tr? nn ??n gi?n v d? dng h?n.


Loa KEF Q750

Loa KEF Q750 - loa c?t 2,5 ???ng ti?ng v?i 1 mid-bass 16,5cm, 1 bass 16,5cm, 1 bass th? ??ng 16,5cm v 1 tweeter Uni-Q b?ng nhm kch th??c 2,5cm. T?n s? ?p ?ng t? 48 Hz ??n 28 kHz (+/- 3dB), ?? nh?y 88 dB, cng su?t 150W v tr? khng 8 ohms.


Loa KEF Q950

Loa KEF Q-950 l c?p loa ??ng t? nh s?n xu?t m thanh hng ??u t?i Anh. ?y l c?p loa thu?c Q series m?i nh?t c?a KEF ???c k? th?a nh?ng cng ngh? t?t nh?t c?a dng m thanh cao c?p ??m b?o ch?t l??ng m thanh s?ng ??ng v lm hi lng m?i ??i t??ng khch hng.


Loa KEF Q750 , KEF Q650c , KEF Q50a , B? loa 5.0 KEF

B? loa 5.0 KEF : Loa KEF Q750 , KEF Q650c , KEF Q50a . Tr?n b? loa xem phim nghe nh?c ??ng c?p th??ng hi?u Anh Qu?c .Thch h?p phng v?a v nh? c?n ch?t m hay , ki?u dng ??p


Loa KEF Q950 , KEF Q650c , KEF Q150 , KEF Q50a , B? loa 7.0 KEF

B? loa 7.0 KEF : Loa KEF Q950 , KEF Q650c , KEF Q150 , KEF Q50a - B? dn ?p ?ng c? nghe l?n nhn , ph h?p phng di?n tch t? 25m2 - Th??ng hi?u ??ng c?p , ch?t m tuy?t v?i


Loa Denon SYS 2020

Loa Denon SYS 2020 l b? loa 5.1 gi t?t cho ng??i m?i b?t ??u tri nghi?m nh?ng tnh n?ng v hi?u ?ng m thanh vm ch?t l??ng cao khng km ph?n chuyn nghi?p. M?t Subwoofer ?i?n c cng su?t g?n 100W v 5 loa v? tinh v?i m?i loa c cng su?t 100W c hnh dng ??ng nh?t r?t sang tr?ng v tinh t?

Loa Jamo S805 HCS

Loa Jamo S805 dng cng ngh? m?i nh?t WaveGuide l k? thu?t cung c?p ?p tuy?n v?i ?? m? r?ng t?n s? cao. Kh kh?n l?n nh?t c?a nh thi?t k? loa th??ng g?p ? l gi?i quy?t vng giao thoa gi?a 3 t?n s? cao, trung v th?p sao cho hi ha. T?i vng giao thoa ny, hai d?i t?n s? trung v th?p c khuynh h??ng l?n l??t d?i t?n s? cao.


Loa Jamo S807 HCS

Loa Jamo S807 HCS l model loa r?t hay trong dng studio 8 c?a Jamo : Jamo S807 HCS bao g?m 5 loa : 2 font - 1 center - 2 surround . Loa Jamo S807 dng cng ngh? m?i nh?t WaveGuide


Loa Jamo S809 HCS

Loa Jamo S809 HCS dng cng ngh? m?i nh?t WaveGuide :  Waveguide l k? thu?t cung c?p ?p tuy?n v?i ?? m? r?ng t?n s? cao. Kh kh?n l?n nh?t c?a nh thi?t k? loa th??ng g?p ? l gi?i quy?t vng giao thoa gi?a 3 t?n s? cao, trung v th?p sao cho hi ha. T?i vng giao thoa ny, hai d?i t?n s? trung v th?p c khuynh h??ng l?n l??t d?i t?n s? cao.


Loa Jamo S628 Hcs Black - B? Loa 5.0 Jamo

Jamo S628 HCS l m?u loa xem phim v?a xu?t x??ng c?a n?m 2013 c?a hng loa n?i ti?ng ??n t? ?an m?ch, thay th? cho ??i loa th? h? c? S608 HCS ? n?i ti?ng trong nhi?u n?m v ???c c?ng ??ng ch?i 5.1 t?i Vi?t nam r?t khen ng?i c s? l??ng bn ra r?t nhi?u.


Loa Jamo ATM 50

Loa Jamo ATM 50 l loa dng b? sung trong h? th?ng Dolby Atmos theo chu?n Enabled Speaker/ Theo ?, chng ta dng loa ny ??t ln ??u c?a loa chnh (front) v 2 loa sau (surround) ?? l?y m ph?n x? t? tr?n nh cho cho m thanh 3D


Loa Jamo S622

Loa Jamo s622 ( loa surr trong b? Jamo S626HCS3 - S628HCS3 ) dng lm bookshelf nghe nh?c cho phng nh? ho?c lm surr trong dn 5.1 - 7.1Loa Jamo S628

Loa Jamo S 628 thu?c dng S628 HCS. Loa c 3 ???ng ti?ng v?i 1 loa bass hng, 2 load mid v 1 loa treble.
Loa Jamo C109

Loa Jamo C109 ???c thi?t k? th?m m? v ??p m?t h?n v?i nh?ng ch?t li?u cao c?p cng c? loa th? h? m?i, Loa Tweeter : dome l?a, Wave Guide, loa Mid v loa Woofer : mng loa lm b?ng h?p ch?t b?ng s?i g? v nhm, titan, c?ng v nh?. ?em ??n cho ng??i th??ng th?c ch?t m r?ng m?, ?m p h?n cng v?i ki?u dng thanh l?ch theo tr??ng phi Chu u.Loa Jamo C9 Sur

Loa Jamo C9 Sur g?m 3 driver, m?t bn 2 driver v m?t bn 1 driver. Bn 2 Driver S? d?ng 1 loa woofer 4-inch,v 1 tch tweeter 1 inch ?? cung c?p m thanh trung th?c, chnh xc cho vng m thanh ??n tai nghe . Bn 1 Driver s? d?ng 1 loa midrange 3.75-inch


Loa Jamo C10 Sur

Loa Jamo C10 Sur g?m 4 driver, m?i bn 2 driver. S? d?ng 2 loa woofer 6-inch,v 2 tch tweeter 1 inch ?? cung c?p m thanh trung th?c, chnh xc cho c? 2 vng. Ph h?p v?i phng c di?n tch nh? v l?n.


Loa JAMO C10 CEN

Loa Jamo C10 CEN thu?c dng C10 Concert Series, dng loa cao c?p nh?t c?a hng Jamo . Cone s? d?ng cng ngh? hybrid, v?i ch?t li?u nhm ho?c titan ?? cung c?p ?? c?ng v ?? b?n c?c cao, k?t h?p cng ch?t li?u s?i g? v?n r?t d?o dai v nh?y bn.
Loa Monitor Audio Bronze 2
Loa Monitor Audio Bronze 5
Denon Heos 1 Hs2

Denon HEOS 1 l m?u loa di ??ng v?a ???c ra m?t h??ng ??n ng??i dng yu thch nh?ng m?u loa c tnh di ??ng cao nh?ng v?n ??m b?o kh? n?ng t??ng thch v ch?i nh?c t? nhi?u ngu?n pht khc nhau.


Denon Heos 3 Hs2

Denon Heos3 HS2 ???c thi?t k? ??c bi?t ?? c th? s? d?ng theo chi?u ??ng hay theo chi?u ngang v treo t??ng m khng lm ?nh h??ng ??n ch?t l??ng m thanh. Heos 3 l m?u loa 2 ???ng ti?ng v?i h? th?ng 2 c? loa con v ???c trang b? m?ch khu?ch ??i Class D. N thch h?p ?? b? tr cho phng ng?, v?n phng, nh ?n.Heos3 HS2 c th? ch?i cloud music, truy xu?t nh?c trn phone ho?c tablet, c?m USB v c? NAS sources.


Denon Heos 5 HS2

Loa Denon Heos 5 HS2 c 4 knh v?i k?t c?u g?m 5 c? loa con g?m 2 c? loa tweeter, 2 c? loa mid-range v 1 c? loa passive radiator cng thi?t k? m?ch Class D ??c tr?ng gip x? l tn hi?u m thanh t? nhin, s?ng ??ng.


Denon Heos 7 HS2

Heos 7 c tr?ng l??ng 4.6kg cng kch th??c 203 x 479 x 164mm, s? h?u ??n 7 c? loa con bao g?m: 2 c? loa tweeter, 2 c? loa mid-bass, 1 c? loa woofer v 2 c? loa passive ???c trang b? m?ch khu?ch ??i Class D 5 knh loa. Model ny c?ng c thm ng c?m jack 3.5mm dnh cho cc tn ?? m thanh Headphone


Denon Heos Subwoofer

HEOS Subwoofer cao 404mm, chi?u ngang 171.5mm, chi?u su 438.4mm v tr?ng l??ng 10.1kg. V?i loa HEOS Subwoofer, b?n c th? k?t n?i v?i b?t k? model ny trong nhm s?n ph?m HEOS ny ?? t?ng c??ng ti?ng bass.


Denon Heos Soundbar

Denon Heos Soundbar M?u loa ny c thi?t k? 3 ???ng ti?ng v?i 6 c? loa con cng 2 c? loa Passive Radiator ph h?p v?i nh?ng b? ??u Blu-ray hay nh?ng TV siu ph?ng hi?n ??i.


Loa Klipsch R 51M

Klipsch R 51M l m?t ?i loa nghe nh?c, loa xem phim cao c?p th?c s? ngay t? ci nhn ??u tin. ?i?m nh?n c tnh sang tr?ng ??y tinh t? trn R-51M chnh l mu ??ng nh kim c?a loa Mid/Bass v?n l ??c s?n c?a hng loa Klipsch ??n t? n??c M?.


Loa Klipsch RP-150M

Loa Klipsch RP 150M gip b?n tr?i nghi?m m?t m thanh v??t tr?i , thu?c dng Reference Premiere c?a KlipschLoa Klipsch RP-500M

Loa Bookshelf Klipsch RP 500M ???c hng ch?n l?a ch? tc t? g? MDF cao c?p nh?m tri?t rung v gi?m thi?u hon ton nh?ng c?ng h??ng tiu c?c pht sinh trong qu trnh loa v?n hnh.


Loa Klipsch RP-600M

Loa Klipsch RP-600M cho php b?n c th? ??u n?i ch?i tch d?i cao v trung tr?m ring bi?t trn loa v?i 1 ampli ( Bi-wiring) ho?c ??u n?i t?ng ampli ch?i ring bi?t cho t?ng d?i m c?a loa ( Bi-amping ) gip m thanh ti t?o ???c chi ti?t v r rng h?n.


Trang 1 2 [>] [>>]
Về Đầu Trang