Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Loa Klipsch

Menu trái Desktop View
Trang 1
Khuy?n Mi Denon - Yamaha - Jamo - Klipsch - Kef

Amply Denon , loa jamo , sub jamo  loa klipsch , sub klipsch , loa kef  v?i ch??ng trnh khuy?n mi gi t?t nh?t t?i Hong Mai Audio


Loa Klipsch KC 25

Loa Klipsch KC25 l loa center trong dn 5.1 v?i cng ngh? Tractrix Horn ??c quy?n, center Klipsch cho ra ch?t m r rng chi ti?t


Klipsch R100 sw - Sub ?i?n Bass 25cm

Sub Klipsch R100 SW c ki?u thng Bass Reflex cho m tr?m thu?n khi?t v s?ng ??ng . Model ?nh c?c hay , ?p ?ng c? nghe l?n nhn , hng chnh hng th??ng hi?u USA


Sub Klipsch R120 SW

Loa Sub Klipsch R120 SW hng chnh hng c?a t?p ?on Klipsch - M? . Model cao c?p v?i gi thnh r? ph h?p ?a s? ng??i tiu dng , cht m r?t hay , bass 30cm , cng su?t max 400w


Sub Klipsch SPL 100

Bn Loa Sub Klipsch SPL 100 gi r? . Sub Klipsch SPL 100 l model sub cao c?p nh?t c?a Klipsch , Sub Klipsch SPL 100 c loa bass 25cm cng su?t 200/450w , v?i ngo?i hnh nh? g?n nh?ng ti?ng ?nh r?t l?c v hay


Sub Klipsch SPL 120 - Sub ?i?n Bass 30 cm

Loa sub ?i?n Klipsch SPL 120 c ki?u thng Bass Reflex cho m tr?m thu?n khi?t v s?ng ??ng, c?ng thot h?i pha tr??c gip b?n c th? ??t ?? loa g?n t??ng m khng lo b? d?i m nhi?u nh?  thi?t k? c?ng thot h?i sau. Thng loa ???c hng ch?n l?a ch? tc t? g? MDF cao c?p nh?m tri?t rung v gi?m thi?u hon ton nh?ng c?ng h??ng tiu c?c pht sinh trong qu trnh loa v?n hnh.


Sub Klipsch SPL 150 - Sub ?i?n Bass 40 cm

Loa sub Klipsch SPL 150  c loa Bass ???ng knh 15 inches  mu ??ng nh kim ? t?o nn ?i?m nh?n sang tr?ng cho loa Sub ?i?n Klipsch SPL 150. Mng loa b?ng Cerametallic ph? ??ng ??c tnh nh? v c?ng ??m b?o t?c ?? ?p ?ng tn hi?u c?c nhanh, phay x??c ??ng tm gip tri?t tiu t?i ?a cc sng m giao thoa nhi?u x? trn b? m?t loa v ch?ng mi mn.

Loa Klipsch R 51M

Klipsch R 51M l m?t ?i loa nghe nh?c, loa xem phim cao c?p th?c s? ngay t? ci nhn ??u tin. ?i?m nh?n c tnh sang tr?ng ??y tinh t? trn R-51M chnh l mu ??ng nh kim c?a loa Mid/Bass v?n l ??c s?n c?a hng loa Klipsch ??n t? n??c M?.


Loa Klipsch RP-150M

Loa Klipsch RP 150M gip b?n tr?i nghi?m m?t m thanh v??t tr?i , thu?c dng Reference Premiere c?a KlipschLoa Klipsch RP-500M

Loa Bookshelf Klipsch RP 500M ???c hng ch?n l?a ch? tc t? g? MDF cao c?p nh?m tri?t rung v gi?m thi?u hon ton nh?ng c?ng h??ng tiu c?c pht sinh trong qu trnh loa v?n hnh.


Loa Klipsch RP-600M

Loa Klipsch RP-600M cho php b?n c th? ??u n?i ch?i tch d?i cao v trung tr?m ring bi?t trn loa v?i 1 ampli ( Bi-wiring) ho?c ??u n?i t?ng ampli ch?i ring bi?t cho t?ng d?i m c?a loa ( Bi-amping ) gip m thanh ti t?o ???c chi ti?t v r rng h?n.


Loa Klipsch R-15PM

Loa Klipsch R 15PM l c?p loa bookshelf ???c tch h?p s?n amply bn trong v h? tr? nhi?u ng vo analog : AUX, LINE, PHONO c?ng nh? ng vo  Digital : Optical, USB Audio stream. V t?t nhin khng th? thi?u c? k?t n?i Bluetooth.

Loa Klipsch R 620F

Loa Klipsch R 620F thi?t k? ??p, ?? nh?y 96dB d? ghp ampli, ch?t m chi ti?t v dy kh?e v?i Treble h?ng kn Tractrix Horn cng 2 Mid/Bass ???ng knh 16,5cm mng Aluminum ph? Copper b?n b?.


Loa Klipsch R 820F

Loa Klipsch R 820F thi?t k? ??p, ?? nh?y 98dB d? ghp ampli, ch?t m chi ti?t v dy kh?e v?i Treble h?ng kn Tractrix Horn cng Mid/Bass ???ng knh 20cm mng Aluminum ph? Copper b?n b?.


Loa Klipsch RP-5000F

Loa Klipsch RP-5000F c th? ti t?o m thanh t? nhin nh?t, r rng nh?t v?i loa Treble Tractrix Horn s? d?ng h?ng kn c gc h??ng m 90 x 90 gip m thanh t?n s? cao ??n tai ng??i nghe ???c chu?n xc v trung th?c h?n so v?i cc thi?t k? loa Treble thng th??ng. H?ng kn lm b?ng h?p ch?t silicon nh?m tri?t ?n v gi?m thi?u nhi?u x? t?n s? cao gip m thanh m??t v s?ch trong khi v?n ??m b?o s? chi ti?t.


Loa Klipsch RP-6000F

loa Klipsch RP 6000F ???c hng ch?n l?a ch? tc t? g? MDF cao c?p nh?m tri?t rung v gi?m thi?u hon ton nh?ng c?ng h??ng tiu c?c pht sinh trong qu trnh loa v?n hnh. Ngo?i tr? m?t tr??c bao quanh cc c? loa con ???c s?n nhm mu ?en tuy?n m?nh m? th ton b? ph?n cn l?i c?a thng loa ???c ph? veener vn g? li?n m?ch r?t kho lo


Loa Klipsch RP-8000F

loa Klipsch RP 8000F ???c hng ch?n l?a ch? tc t? g? MDF cao c?p nh?m tri?t rung v gi?m thi?u hon ton nh?ng c?ng h??ng tiu c?c pht sinh trong qu trnh loa v?n hnh. Ngo?i tr? m?t tr??c bao quanh cc c? loa con ???c s?n nhm mu ?en tuy?n m?nh m? th ton b? ph?n cn l?i c?a thng loa ???c ph? veener vn g? li?n m?ch r?t kho lo


Loa Klipsch RP-8060FA

Loa Klipsch RP 8060FA Cng ngh? ??c quy?n c?a hng cho dng loa Hybrid Tractrix Horn ??m b?o n?ng l??ng t?n s? cao nh?m tr?c ti?p vo ng??i nghe v gi?m m tr?m khng mong mu?n - ngh?a l b?n s? ???c tr?i nghi?m m thanh s?ng ??ng, chi ti?t v s?ng ??ng nh?t.


Loa Klipsch RF7-III - Made in USA

Loa Klipsch RF7 III l m?t minh ch?ng cho ch?t l??ng m Klipsch ??t ra cho m?i m?t s?n ph?m c?a n. Thng loa RF-7 III ???c s?n xu?t t?i M?, b?i cc th? th? cng lnh ngh? ? Hope, Arkansas, c?ng gi?ng nh? Paul W. Klipsch (PWK) ? t? s?n xu?t t? chnh ?i tay c?a mnh.


Loa Klipsch R 41SA

Loa Klipsch R 41SA l  model m?i nh?t c?a Klipsch dng ?nh Surround ho?c Dobly Atmos


Loa Klipsch R 52C

Loa Klipsch R 52C l loa Center xem phim cao c?p th?c s? ngay t? ci nhn ??u tin. ?i?m nh?n c tnh sang tr?ng ??y tinh t? trn loa Klipsch R-52C chnh l mu ??ng nh kim c?a loa Mid/Bass v?n l ??c s?n c?a hng loa Klipsch ??n t? n??c M?.


Loa Klipsch R 34C

Loa Center Klipsch R 34C ???c hng ch?n l?a ch? tc t? g? MDF cao c?p nh?m tri?t rung v gi?m thi?u hon ton nh?ng c?ng h??ng tiu c?c pht sinh trong qu trnh loa v?n hnh. Thng loa ???c ph? veener vn g? li?n m?ch r?t ??p.


Loa Klipsch RP 250C

Loa Klipsch RP 250C ???c thi?t k? v?i 1 loa treble ci 1" Titanium LTS Hybrid Tractrix Horn v 2 loa bass 5.25" Cerametallic gip m thanh tho?i cho dn m thanh r?p ht gia ?nh, thch h?p dng cho phng c di?n tch nh? g?n v r?t d? dng l?p ??t.


Loa Klipsch RP 500C

Loa Klipsch RP-500C c th? ti t?o m thanh t? nhin nh?t, r rng nh?t v?i loa Treble Tractrix Horn s? d?ng h?ng kn c gc h??ng m 90 x 90 gip m thanh t?n s? cao ??n tai ng??i nghe ???c chu?n xc v trung th?c h?n so v?i cc thi?t k? loa Treble thng th??ng.


Loa Klipsch RP 600C

loa Klipsch RP 600C ???c hng ch?n l?a ch? tc t? g? MDF cao c?p nh?m tri?t rung v gi?m thi?u hon ton nh?ng c?ng h??ng tiu c?c pht sinh trong qu trnh loa v?n hnh. Ngo?i tr? m?t tr??c bao quanh cc c? loa con ???c s?n nhm mu ?en tuy?n m?nh m? th ton b? ph?n cn l?i c?a thng loa ???c ph? veener vn g? li?n m?ch r?t kho lo

Loa Klipsch RP 450C

Loa Klipsch RP-450C l model loa center l?n nh?t trong series Reference Premiere c?a Klipsch , s? d?ng b?n loa bass 5.25" Cerametallicv m?t loa treble ci Hybrid Cross-Section Tractrix Horn gip m thanh tho?i c?a phim v m nh?c tuy?t h?o, hng ??u.Loa Klipsch RP 404C

Loa Center Klipsch RP 404C ?? nh?y 97dB ph h?p m?i dn nghe nh?c-xem phim v?i cng su?t ??nh ?i?m 500W, trung m dy d?n v truy?n c?m b?i 4 loa Mid/Bass Cerametallic cng 1 loa Treble Titanium c h?ng kn Hybrid Tractrix Horn.Loa Klipsch RP 504C

Loa Center Klipsch RP 504C dng New Reference Premiere th? h? m?i c cng su?t t?i ?a 600W v?i 4 loa Mid/Bass mng Cerametallic Copper cho gi?ng ht trung th?c v l?i tho?i trong phim r nt. Loa Treble mng Titanium k?t c?u Linear Travel Suspension thi?t k? d?ng h?ng kn Hybrid Tractrix Horn cho m thanh t?n s? cao chu?n xc nh?t.


Loa Klipsch RP 450CA

Loa Center Klipsch RP 450CA s? d?ng b?n loa bass 5.25" Cerametallicv m?t loa treble ci Hybrid Cross-Section Tractrix Horn gip m thanh tho?i c?a phim v m nh?c tuy?t h?o, hng ??u.


Loa Klipsch RP 402S

Loa Klipsch RP 402S ???c thi?t k? d?ng loa Surround ?a h??ng v?i cng ngh? Wide Dispersion Surround Technology (WDST) gip hi?u ?ng m thanh c gc ph? r?ng h?n.  Klipsch RP 402S nh? m?t kh?i ?a di?n c t?i 4 c? loa chia ??u 2 m?t loa n?m ??i x?ng nhau trn vng cung 180 ??. M?i m?t loa ??u g?m 1 c? loa Treble mng Titanium k?t c?u Linear Travel Suspension thi?t k? d?ng h?ng kn Hybrid Tractrix Horn cng 1 loa Mid/Bass h?p ch?t Cerametallic v Copper c?ng nh? ti t?o m thanh trung th?c cao.


Loa Klipsch RP 502S

loa Klipsch RP 502S l loa Surround ?a h??ng thu?c dng New Reference Premiere cng ngh? m?i ti t?o m thanh 360 ?? tuy?t v?i khi nghe nh?c-xem phim v?i ampli ?a knh. Klipsch RP 502S ???c thi?t k? d? dng ty ch?n treo t??ng, ?? bn ho?c ??t ln chn loa.


Trang 1
Về Đầu Trang