Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Loa KEF

Menu trái Desktop View
Trang 1
KEF Kube 12b , Sub ?i?n KEF bass 30 cm

Sub KEF Kube 12b  ???c ?ng d?ng m?t thu?t ton x? l tn hi?u s? (DSP) tin ti?n c tn g?i l iBX, ???c pht tri?n b?i chnh nhm thi?t k? v ??i ng? k? thu?t c?a KEF.Thu?t ton thng minh ny gip t?ng c??ng d?i tr?m c?a v? l??ng l?n chi?u su b?ng vi?c t?i ?a ha hi?u n?ng c?a c? loa, ?i?u ch?nh chnh xc tnh ??ng b? gi?a ampli, c? loa v thng loa.KEF Kube 10b , Sub ?i?n KEF bass 25 cm

Sub KEF Kube 10b  ???c ?ng d?ng m?t thu?t ton x? l tn hi?u s? (DSP) tin ti?n c tn g?i l iBX, ???c pht tri?n b?i chnh nhm thi?t k? v ??i ng? k? thu?t c?a KEF.


Loa KEF Q650C

Loa KEF Q650c l loa center 2,5 ???ng ti?ng v?i 1 mid-bass 16,5cm, 1 bass 16,5cm, 1 bass th? ??ng 16,5cm v 1 tweeter Uni-Q b?ng nhm kch th??c 2,5cm. T?n s? ?p ?ng t? 64 Hz ??n 28 kHz (+/- 3dB), ?? nh?y 87 dB, cng su?t 160W v tr? khng 8 ohms.


Loa KEF Q150

Loa KEF Q150 - loa bookshelf 2 ???ng ti?ng v?i 1 mid-bass 13,3cm v 1 tweeter Uni-Q b?ng nhm kch th??c 2,5cm. T?n s? ?p ?ng t? 63 Hz ??n 28 kHz (+/- 3dB), ?? nh?y 86 dB, cng su?t 100W v tr? khng 8 ohms. L? h?i thi?t k? pha sau

Loa KEF Q350

Loa KEF Q350 - loa bookshelf 2 ???ng ti?ng v?i 1 mid-bass 16,5cm v 1 tweeter Uni-Q b?ng nhm kch th??c 2,5cm. T?n s? ?p ?ng t? 51 Hz ??n 28 kHz (+/- 3dB), ?? nh?y 87 dB, cng su?t 120W v tr? khng 8 ohms


Loa KEF Q50a

Loa KEF Q50a chnh l dng loa ti?p theo sau R50 ???c KEF thi?t k? d?ng module ??t trn ??nh loa chnh nh?m thay th? vai tr c?a cc loa g?n tr?n trong m?t h? th?ng Dolby Atmos tiu chu?n, gip cho vi?c thi?t l?p v tr?i nghi?m m thanh vm 3D t?i nh tr? nn ??n gi?n v d? dng h?n.


Loa KEF Q750

Loa KEF Q750 - loa c?t 2,5 ???ng ti?ng v?i 1 mid-bass 16,5cm, 1 bass 16,5cm, 1 bass th? ??ng 16,5cm v 1 tweeter Uni-Q b?ng nhm kch th??c 2,5cm. T?n s? ?p ?ng t? 48 Hz ??n 28 kHz (+/- 3dB), ?? nh?y 88 dB, cng su?t 150W v tr? khng 8 ohms.


Loa KEF Q950

Loa KEF Q-950 l c?p loa ??ng t? nh s?n xu?t m thanh hng ??u t?i Anh. ?y l c?p loa thu?c Q series m?i nh?t c?a KEF ???c k? th?a nh?ng cng ngh? t?t nh?t c?a dng m thanh cao c?p ??m b?o ch?t l??ng m thanh s?ng ??ng v lm hi lng m?i ??i t??ng khch hng.


Loa KEF Q750 , KEF Q650c , KEF Q50a , B? loa 5.0 KEF

B? loa 5.0 KEF : Loa KEF Q750 , KEF Q650c , KEF Q50a . Tr?n b? loa xem phim nghe nh?c ??ng c?p th??ng hi?u Anh Qu?c .Thch h?p phng v?a v nh? c?n ch?t m hay , ki?u dng ??p


Loa KEF Q950 , KEF Q650c , KEF Q150 , KEF Q50a , B? loa 7.0 KEF

B? loa 7.0 KEF : Loa KEF Q950 , KEF Q650c , KEF Q150 , KEF Q50a - B? dn ?p ?ng c? nghe l?n nhn , ph h?p phng di?n tch t? 25m2 - Th??ng hi?u ??ng c?p , ch?t m tuy?t v?i


Trang 1
Về Đầu Trang