Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Loa Heos by Denon

Menu trái Desktop View
Trang 1
Denon Heos 1 Hs2

Denon HEOS 1 l m?u loa di ??ng v?a ???c ra m?t h??ng ??n ng??i dng yu thch nh?ng m?u loa c tnh di ??ng cao nh?ng v?n ??m b?o kh? n?ng t??ng thch v ch?i nh?c t? nhi?u ngu?n pht khc nhau.


Denon Heos 3 Hs2

Denon Heos3 HS2 ???c thi?t k? ??c bi?t ?? c th? s? d?ng theo chi?u ??ng hay theo chi?u ngang v treo t??ng m khng lm ?nh h??ng ??n ch?t l??ng m thanh. Heos 3 l m?u loa 2 ???ng ti?ng v?i h? th?ng 2 c? loa con v ???c trang b? m?ch khu?ch ??i Class D. N thch h?p ?? b? tr cho phng ng?, v?n phng, nh ?n.Heos3 HS2 c th? ch?i cloud music, truy xu?t nh?c trn phone ho?c tablet, c?m USB v c? NAS sources.


Denon Heos 5 HS2

Loa Denon Heos 5 HS2 c 4 knh v?i k?t c?u g?m 5 c? loa con g?m 2 c? loa tweeter, 2 c? loa mid-range v 1 c? loa passive radiator cng thi?t k? m?ch Class D ??c tr?ng gip x? l tn hi?u m thanh t? nhin, s?ng ??ng.


Denon Heos 7 HS2

Heos 7 c tr?ng l??ng 4.6kg cng kch th??c 203 x 479 x 164mm, s? h?u ??n 7 c? loa con bao g?m: 2 c? loa tweeter, 2 c? loa mid-bass, 1 c? loa woofer v 2 c? loa passive ???c trang b? m?ch khu?ch ??i Class D 5 knh loa. Model ny c?ng c thm ng c?m jack 3.5mm dnh cho cc tn ?? m thanh Headphone


Denon Heos Subwoofer

HEOS Subwoofer cao 404mm, chi?u ngang 171.5mm, chi?u su 438.4mm v tr?ng l??ng 10.1kg. V?i loa HEOS Subwoofer, b?n c th? k?t n?i v?i b?t k? model ny trong nhm s?n ph?m HEOS ny ?? t?ng c??ng ti?ng bass.


Denon Heos Soundbar

Denon Heos Soundbar M?u loa ny c thi?t k? 3 ???ng ti?ng v?i 6 c? loa con cng 2 c? loa Passive Radiator ph h?p v?i nh?ng b? ??u Blu-ray hay nh?ng TV siu ph?ng hi?n ??i.


Trang 1
Về Đầu Trang